Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu 2014-2020 finantsperspektiivi koostamisel peaks Eesti riik seadma raha kasutamisel eesmärgiks tasuvate töökohtade loomise ja oluliste transporditaristu projektide rajamise, ütles riigikogu majanduskomisjoni liige Arto Aas.

Parlamendisaadiku sõnul tuleks järgmise eelarveraha jaotamisel Eesti keskenduda olulisele ja mitte puistata vahendeid ühtlase kihina laiali. „Iga euro tuleb kasutada üleriigilistest eesmärkidest lähtuvalt. Õppides möödunud perioodi eurorahade kasutamise kogemusest tuleb otsustamisel kaaluda ka vahendite kasutamise jätkusuutlikkust. Kõikide uute objektide puhul tuleb tõsiselt kaaluda, kas sellel on piisaval arvul kasutajad ja kas riigil või omavalitsusel on vahendeid ka jooksvateks kuludeks,’’ lausus majanduskomisjoni liige Arto Aas.

„Tuleb pingutada selle nimel, et saaksime kasutada järgmisi EL’u vahendeid kõige tähtsama transporditaristu rajamiseks. Tallinn-Tartu mnt neljarealiseks ehitamine Mäoni, Saaremaa püsiühenduse rajamine, Rail Baltica raudteeühendus ja Tallinna lennujaama laiendamine. Aas rõhutab, et just need on mõned olulised suurobjektid, milliste valmimime tõstaks oluliseks kogu Eesti transpordivõrgu kvaliteeti, looks tingimused ettevõtluseks ja töökohtade tekkeks.

Uuel finantsperioodil peaks Eesti saama prognooside kohaselt ligi 3,3 miljardit eurot. „Iga Euroopa Liidu eelarvest tuleva euro kasutamisel peaksime esitama endale küsimuse – kuidas see aitab luua uusi töökohti ja tõsta Eesti inimeste elatustaset. Samuti küsima, kas kulutaksime selle euro nõnda ka siis, kui see oleks saadud Eesti maksumaksjatelt,’’ sõnas Aas.
 

Tagasiside