Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna Riigikogus karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ning vangistusseaduse muutmise seaduse vastuvõtmisel rõhutas reformierakondlane Robert Antropov, et eelnõu annab võimaluse kasutada üldkasulikku tööd asenduskaristusena ka väärtegude puhul ning kuni kuuekuuline vangistus võimaldatakse asendada elektroonilise valvega.

Antropovi sõnul on praegu väärtegude puhul võimalik määrata karistuseks kas rahatrahv, mis tihti rahapuudusel tasumata jääb või arest, mis on riigile väga kulukas. ’’Üldkasuliku töö süsteem on väärtegude puhul kavandatud üldjoontes samasugusena, nagu toimib praegu kuritegude puhul. Peamine erinevus on selles, et väärtegude puhul hakkab kriminaalhoolduse asemel sellega tegelema politsei,’’ lausus Antropov.

’’Üldkasuliku töö jaoks sobivad kõige enam liiklusseaduse nõuete rikkumiste eest süüdi mõistetud isikud, kes moodustavad kõigist arestialustest umbes 35%. Samas ei sobi väärteoaresti asendamine ÜKTga sõltuvusprobleemide ja pika kuritegeliku karjääriga süüdimõistetutele’’.

Antropov toonitas, et kriminaalpoliitika muutub üha enam ennetavaks ja sotsiaalsüsteemi arendavaks. ’’On oluline, et ühiskonnas tekiks mõistmine, et peamised kuritegevuse mõjutajad pole mitte karmid karistused ja vanglakaristuse soosimine. Vangistus on ebaefektiivne vahend retsidiivsuse vähendamiseks ja seetõttu oleme leidnud odavamaid ja vähem ’’isikut hävitavaid’’ mõjutusvahendeid,’’ ütles Antropov.

Lisaks luuakse käesoleva eelnõuga kinnipeetavate arvu stabiliseerimiseks ja vähendamiseks võimalus asendada kuni kuuekuuline vangistus elektroonilise valvega.
 

Tagasiside