Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas 1.juunil arupärimise maaelu ministrile Urmas Kruusele ja see puudutas põllumajandustoetuste väljamaksmise hilinemist. Kui tavaliselt on toetused välja makstud 1.detsembriks, siis nüüd kipuvad nad PRIA ametnike sõnul lükkuma varakevadesse.

Arupärimisele vastas Urmas Kruuse üllatavalt kiiresti juba nädala pärast, 8.juuni istungil.

Ta ütles, et sellel aastal on tõesti olukord erinev ja selgelt pingelisem. „Perioodil 2015–2020 rakendatakse ühtse pindalatoetuse kõrval veel seitset otstoetust ja rakenduvad uued nõuded, mille täitmist on PRIA-l kohustus kontrollida. Näiteks suureneb otsetoetuste puhul kohapealsete kontrollide maht 50% võrra. Samuti tuleb digitaliseerida üle 130 000 maastikuelemendi ja muuta rohkem kui 100 000 põllumassiivi piire. Toetuste maksmise aluseks olevad Euroopa Komisjoni regulatsioonid valmisid hilinemisega ja seetõttu on ka Eesti toetuste rakendamise ettevalmistusperiood tervikuna jäänud lühikeseks. Palju aega kulub PRIA-l menetlemiseks vajalikeks IT-lahendusteks, need sõltuvad samuti menetluse aluseks olevate õigusaktide valmimisest. Eelnevatel aastatel on kohapealsed kontrollid põldudel lõppenud tavaliselt oktoobrikuu esimesel poolel ja pärast seda on alanud toetuste väljaarvestamine taotlejatele ning määramise otsuste koostamine. Kui tahame püsida eelmiste aastate ajagraafikus, peame juba kohapealsete kontrollide läbiviimise kiirendamiseks kindlasti rakendama täiendavaid abinõusid. Ministrina saan öelda, et järjekordne kohtumine PRIA juhtkonnaga on meil kavandatud 9. juunile, kõneks tuleb abinõudeplaan, mis tagaks otsetoetuste väljamaksmise detsembris. Lisaks ajakavale on ilmselt arutluse all ka võimalikud lisakulud, mis on seotud ületundide tasumise eest või IT-lahenduste täiendamisega. PRIA tahab ühtsed põllumajandustoetused välja maksta nii ruttu kui võimalik ning otsime selleks igal juhul kõiki võimalikke lahendusi. Samas suhtleme ka teiste Euroopa Liidu riikidega ja Euroopa Komisjoniga, sest Eestiga sarnases keerukas olukorras on ka teised riigid. Põllumajandusministeerium koostöös PRIA-ga teeb kõik endast oleneva, et väljamaksed toimuksid detsembris. Ja praegu me ei taha arutada selle üle, et toetuste väljamaksmine lükkuks järgmisse aastasse „

Tagasiside