Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

On aeg teha kokkuvõtteid EKRE fraktsiooni Riigikogu täiskogu III istungijärgu tööst (11.01 – 16.06.2016). Väikseima fraktsioonina tehti usinalt tööd nii ise kui ka koos teiste fraktsioonidega.

Peamine ülesanne survestada koalitsiooni arvestama opositsiooni seisukohtadega täitus osaliselt. Kuigi koalitsioon surus enamiku asju julmalt läbi, on tunda teatud suhtumise muutumist immigratsioonipoliitikas ja kooseluseaduse osas.

EKRE fraktsioon esitas kokku 63 infotunni küsimust, 9  kirjalikku küsimust. Arupärimisi esitati kokku 20. Sõnavõtte oli ligi 700.

Kokku esitati 11 seaduseelnõud, neist 4 koos teiste fraktsioonidega, millest tähtsamad olid: Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seadus (168 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus (178 SE); Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seadus (185 SE); Erakonnaseaduse täiendamise seaduse (208 SE); Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele”; Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (219 OE); Riigikogu otsus „Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni materjalide avalikustamisest“ (234 OE); Riigikogu avaldus “Ebaseaduslikult vangistatud Nadja Savtšenko vabastamise toetuseks” (195 AE); Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE) Riigikogu avaldus „75 aastat juuniküüditamisest“ (255 AE); Riigikogu otsus „Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liidu immigrantide ümberjaotamise kava osas“ (261 OE)

Seaduse eelnõude muudatusettepanekuid tehti samuti palju: Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (160 SE) eelnõule 6 ettepanekut; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse (175 SE) eelnõule 6 ettepanekut; võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse (189 SE) eelnõule 24 ettepanekut; Haldusreformi seaduse (200 SE) eelnõule 60 ettepanekut; Loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse (222 SE) eelnõule 2 ettepanekut

13.04.2016 korraldati Riigikogu konverentsisaalis avalik arutelu teemal „Eesti julgeolekust poliitilise korrektsuseta“ (ettekannetega esinesid Mart Helme, Martin Helme, Henn Põlluaas ja Leo Kunnas, moderaator Urmas Espenberg)

Rohkem infot

EKRE fraktsiooni nõunik Urmas Espenberg 58-141-650

Tagasiside