Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esitatud eelnõud:

• Liiklusseaduse muutmise seadus (399 SE) – algatajad Riigikogu liikmed (sh Arno Sild ja Raivo Põldaru)
•Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti osalemine pagulaste ümberjaotuskavas“ (403 OE) – esitaja EKRE fraktsioon
• Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus (414 SE) – algatajad Riigikogu liikmed (sh Arno Sild)
• Metsaseaduse § 40 muutmise seadus (420 SE) – algataja EKRE fraktsioon
• Riigikogu otsus Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti liitumiseks Euroopa hübriidohtude kompetentsikeskusega (435 OE) – esitajad: Eesti Reformierakonna fraktsioon, Eesti Vabaerakonna fraktsioon, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon
• Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seadus (461 SE) – algataja EKRE fraktsioon
• Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus (470 SE) – algataja EKRE fraktsioon
• Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess“ (476 OE) – esitaja EKRE fraktsioon
• Riigikogu otsus „Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest“ (477 OE) – esitajad Riigikogu liikmed (sh kõik EKRE saadikud) – eelnõu tagastatud Riigikogu juhatuse 6.06.2017 otsusega nr 91
• Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus (478 SE) – algataja EKRE fraktsioon
•Riigikogu otsus „Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest“ (485 OE) – esitajad Riigikogu liikmed (sh kõik EKRE saadikud) -– eelnõu tagastatud Riigikogu juhatuse 19.06.2017 otsusega nr 109
• Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus (486 SE) – algataja EKRE fraktsioon
Riigikogu otsus „Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine“ (515 OE) – esitajad Riigikogu liikmed (sh Jaak Madison, Martin Helme)
• Riigikogu avaldus „Iraagi Kurdistani iseseisvusreferendumi puhul“ (516 AE) – esitajad Riigikogu liikmed (sh Jaak Madison )
•Riigikogu otsus „Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest“ (552 OE) – esitajad Riigikogu liikmed (sh kõik EKRE saadikud)
• Karistusseadustiku muutmise seadus (561 SE) – algataja EKRE fraktsioon

Seaduseelnõude muudatusettepanekud:

• Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse (189 SE) eelnõule – esitaja EKRE fraktsioon; 20 ettepanekut
• Metsaseaduse § 40 muutmise seaduse (420 SE) eelnõule – esitaja EKRE fraktsioon; 1 ettepanek
• Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse (449 SE) eelnõule – esitaja EKRE fraktsioon; 3 ettepanekut
• Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse (452 SE) eelnõule – esitaja EKRE fraktsioon; 1 ettepanek; muudatusettepanek võetud tagasi 06.06.2017
• Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõule (456 SE) – esitaja EKRE fraktsioon; 10 ettepanekut
• Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (494 SE) eelnõule – esitaja EKRE fraktsioon; 24 ettepanekut
• 2018. aasta riigieelarve seadus (521 SE) eelnõule – esitaja EKRE fraktsioon; 14 ettepanekut; lisaks regionaalsed investeeringud ehk nn katuserahad summas 300 000 eurot.

Infotunni küsimuste taotlused – 65

Arupärimised ministritele – 24

Kirjalikud küsimused – 15

OTRK  arutelud (Oluliselt tähtis riiklik küsimus) – 7. detsembril 2017 toimus olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kuidas tulla toime kriisidega põllumajanduses?“ arutelu (ettekannetega esinesid Mart Helme, Rando Värnik, Kalle Kits ja Tõnu Post).

Rohkem infot

Urmas Espenberg, EKRE fraktsiooni nõunik

mobiil 58-141-650 

Tagasiside