Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon Henn Põlluaasa isikus esitas justiitsminister Urmas Reinsalule kirjaliku küsimuse, kas juhul, kui kooseluseaduse rakendusseadust vastu ei võeta, siis ei saa ka kooseluseadus jõustuda, kuna Kooseluseaduse § 26 sõnastuse kohaselt peaks seadus 1. jaanuaril 2016 koos rakendusaktidega.

Justiitsminister Reinsalu vastas, et kui valitsus kujundas seisukohta kooseluseaduse rakendusseaduse suhtes rõhutasin ta, et Kooseluseaduse rakendussäte § 26 on Eesti õiguskorras pretsedenditu, seades seaduse jõustumise tingimuseks rakendusaktide olemasolu: “Kuigi õigust mõistab Eesti Vabariigis üksnes kohus ja seega ei ole teada, milliseks kujuneb praktika, asun seisukohale, et „Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril koos rakendusaktidega“ tuleb mõista selliselt, et Kooseluseadus ei rakendu ilma rakendusseaduseta kooselust tulenevatele suhetele avaliku võimuga. Omaette küsimus on üldine isikute õigus sõlmida lepinguid, mis on tagatud sõltumata kooseluseaduse rakendumisest. Seega, on enesestmõistetav järeldada, et rakendusseaduseta Kooseluseadus rakenduda ei saa ja nii on expressis verbis seadnud selle tingimuseks ka seadusandja oma rakendumisnormiga. Seda sedastab ka Kooseluseaduse teise lugemise seletuskiri, kus rõhutatakse, et seadus jõustub koos rakendusaktidega.”

Tagasiside