Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas täna 23.septembril Riigikogu täiskogule otsuse eelnõu immigratsiooni kohta. Otsuse eelnõu puudutas seda, et seoses Vahemerel ja Balkanil aset leidva põgenikekriisiga ning Euroopa Komisjoni poolt nõutavate põgenike kvootidega peaks Riigikogu täiskogu antud küsimustes saama suurema otsustusõiguse senise Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni 15ne inimese asemel.

Eelnõu pani ette, et Riigikogu ei anna luba Vabariigi Valitsusele võtta kohustusi põgenike, immigrantide ja rahvusvahelise kaitse saajate ümberpaigutamiseks Eesti Vabariigi territooriumile seoses praeguse immigratsioonikriisiga ei kvoodi alusel ega muul viisil. Teiseks,et Riigikogu kohustab edaspidi Vabariigi Valitsust kõigi pagulaste ja immigratsiooniga seotud kokkulepete osas tooma need Riigikogu ette arutamiseks ning seisukoha võtmiseks. Riiklike kohustuste võtmine nendes küsimustes ilma Riigikogu kaasamata ning luba saamata võib kujutada endast ohtu Eesti Vabariigi suveräänsusele ning põhiseaduse riivet.

Eelnõu üks algatajaid Martin Helme ütles, et seoses Euroopas aset leidva põgenikekriisiga ja Euroopa Komisjonis nõutavate põgenike kvootidega, mida küll tänapäeval enam kvootideks ei nimetata, vaid ainult mingisuguseks “kuldvõtmekeseks” on tekkinud olukord, mis riivab Eesti Vabariigi suveräänsust ning teisi põhiseaduse aluspõhimõtteid: „Samuti ei ole Euroopa Komisjoni nõudmine kvootide kehtestamiseks kooskõlas ei Euroopa Liidu lepingutega ega rahvusvahelise õiguspraktikaga. Lisan siia juurde, et see ei ole kooskõlas ka Eesti rahvalt Euroopa Liitu astumisel saadud mandaadiga.Ka nn vabatahtlik põgenike vastuvõtmine on sisuliselt sama kui Euroopa Komisjoni nõutud kvoot. Seetõttu on vajalik, et Riigikogu rõhutaks Eesti Vabariigi suveräänsust nendes küsimustes ja kasutaks oma otsustuspädevust kõrgeima võimuna. Samuti nõuab Riigikogu, et edaspidi Vabariigi Valitsus esitaks kõik teemat puudutavad küsimused Riigikogule arutamiseks ning otsustamiseks.“

Konservatiivse Rahvaerakonna hinnangul on kogu immigratsiooni, põgenike, pagulaste, ümberasujate teema puhul tegemist strateegilise teemaga Eesti riigile ja rahvale. See on demograafia teema ja demograafia protsessid on kas pöördumatud või väga raskesti tagasi pööratavad. Martin Helme ütles, et kõigile on arusaadav, mida tähendasid demograafilised muutused nõukogude okupatsiooni ajal, kui siia tuli väga suures koguses immigrante: „Me näeme, mis on juhtunud väga väikestest numbritest alguse saanud immigratsioonivooluga Lääne-Euroopa riikides, kus heaoluühiskonnad on sisuliselt kokku varisemas. Turvalised ühiskonnad on pidevas kriisi- või konfliktisituatsioonis. Meie hinnangul ei tohi lubada sellel juhtuda Eestis. Samuti teeb meile väga muret asjaolu, et alates kevadest on Vabariigi Valitsus esitanud avalikkusele ja ka Riigikogule pooltõdesid või üldse mitte rääkinud asjadest nii, nagu need on. Me leiame, et Riigikogu peab kehtestama tugevama järelevalve täitevvõimu üle“, lisas Helme.

Eelnõud menetles Riigikogu põhiseaduskomisjon ja viimane pani täiskogule ette see maha hääletada (sisehääletus – 5:4) , mis ka paraku läbi läks. Riigikogus tegi vastava ettepaneku põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet.

Järgnesid läbirääkimised, kuid kahjuks ei õnnestunud EKRE fraktsioonil Riigikogu enamust otsuse vajalikkuses veenda ja see hääletati maha: vastu 49 ja poolt 17 saadikut.

Tagasiside