Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon leiab, et ei Euroopa Komisjonil ega ühelgi teisel EL institutsioonil  pole õiguslikku alust öelda Eestile ette, millist immigratsioonipoliitikat teostada. EL otsus, mis kohustaks avama piire põgenike sisserändele ja põgenike kvootide kehtestamine oleks Lissaboni alusleppe jäme rikkumine, sest otsustuspädevus immigratsioonipoliitika- see tähendab  ka sisserände kvoodi ning põgenikelaagrite rajamise küsimustes –  on Lissaboni alusleppe põhjal rahvusriikide ainupädevus. Juhul kui seda leppe punkti eiratakse on Eestil nagu igal EL liikmesriigil õigus see direktiiv õiguslikult alusetuks kuulutada ja EL kui juriidiline isik põhileppe rikkumise eest kohtusse kaevata.

Kodakondsuse ja sisserände poliitika peab jääma Euroopa Liidus  rahvusriikide ainupädevusse. Põgenikke sisserände reguleerimise järel  EL keskselt on vaid aja küsimus, mil hüppeliselt suurendatakse  kvootide mahtusid. See paneb Eesti  ühiskonna stabiilsuse ja kestvuse suure küsimärgi alla.

EKRE fraktsiooni hinnangul liigub praegune Euroopa Liit  kahjuks eemale Lissaboni alusleppe põhimõtetest ning suundub pigem föderatiivse liitriigi suunas, mis paratamatult sõidab üle väikeriikide ja nende kodanike huvidest ja tsentraliseerib juhtimise Brüsseli kätte. EKRE fraktsiooni juht Martin Helme ütles, et liikmesriikidelt ei saa võtta otsustuspädevust sisserände kvoodi ning põgenikelaagrite rajamise küsimustes. Paraku on praegune Eesti valitsus ja Eesti saadikud Euroopa Parlamendis pigem näitamas soosivat suhtumist EL tugevama integreerumise suhtes ning see teeb väga murelikuks. Konservatiivid on seisukohal, et suuremale osale eesti rahvast  ei ole vastuvõetav võimalik  EL otsus, mis lubaks põgenikke  paigutada Eestisse. Tahame kaitsta nende kodanike  huve, kes leiavad, et põgenikelaagrite, migratsiooni- ja kaitsepoliitika üle otsustamine peab jääma rahvusriikide ainupädevuseks.

Seepärast ei saa EKRE ka välistada suuremate meeleavalduste toimumist juhul kui valitsuse poliitika osutub EL survele kergekäeliselt  järeleandlikuks.

Rohkem infot

Martin Helme

EKRE fraktsiooni esimees

Mob. 5300002

 

Tagasiside