Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Riigikogu fraktsioon esitas eelnõu Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamiseks, et selgitada välja Tallinna kesklinnas aprillis toimunud politseioperatsiooni seaduslikkus ja proportsionaalsus.

Eelnõu esitaja Martin Helme sõnul pole avalikkusele teada ühtegi juhtumit, kui aprilli alguses Toompeal ja Vabaduse väljakul alanud meeleavaldused oleks läinud vägivaldseks või seal oleks toimunud konflikte kas inimestel omavahel või korrakaitsjatega.

„Sellest hoolimata otsustas politsei ühel hetkel reageerida agressiivselt ja ähvardavalt, asudes rahumeelseid kodanikke avalikust ruumist välja suruma, inimestele suvalisel alusel trahve tegema, neid kinni pidama, läbi otsima ja neilt asju konfiskeerima. Samuti toimus massiline ja süstemaatiline inimeste psühholoogiline mõjutamine, muu hulgas esitati inimestele nõudmisi ja korraldusi, mis ei olnud seaduslikud,“ selgitab Helme.

„Pole kahtlust, et politsei tegevus oli taotluslik, koordineeritud ja juhtkonna tasandil sanktsioneeritud. Seda on ajakirjandusele kinnitanud ka erinevad politseiesindajad. See tähendab, õiguskaitseorgan ja tema käsuahel oli rakendatud seaduskuulekate inimeste põhiõiguste maha surumiseks. Taoline tegevus kujutab endast selget ohtu demokraatiale, õigusriigile ja lõppkokkuvõtte põhiseaduslikule korrale.“

Helme sõnul ei ole oluline, kas meeleavaldajate seisukohtadega ollakse nõus või mitte. „Pole isegi oluline, kas nende seisukohad olid kõigile üheselt mõistetavad. Oluline on mõista, et kui riik valitsuse ja täidesaatva võimu jõustruktuuride tasandil võtab omaks hoiaku, mille järgi mingitel asjaoludel teatud ajahetkel võib põhiseaduses tagatud õigused ära tühistada, siis pole võimalik kellelgi kindel olla, et tema seadustega tagatud õigused on realiseeritavad. Õigusriik lakkab toimimast,“ ütleb Helme.

„Tegemist on õigusriigi ja demokraatia toimimise tuumküsimusega, millele peab reageerima poliitilisel tasandil. Just Riigikogu kui rahvaesindus peab selles küsimuses olema aktiivne ja sisuline panustaja, et kehtestada poliitiline kontroll võimu kuritarvituste teed läinud täitevvõimu ja jõustruktuuride üle.“

EKRE fraktsiooni esitatud eelnõu kohaselt oleks Riigikogu uurimiskomisjoni ülesanne selgitada välja milline oli otsustus- ja kooskõlastusprotsess, mis viis põhiseaduslike õiguste tühistamiseni.

„Vaja on selgust kes, kus, millal ja mis infole tuginedes langetas otsuseid. Vaja on tuvastada kas ja mil määral rikuti erinevaid seadusi ja riigiametite enda reegleid antud operatsiooni käigus. Vaja on tuvastada vastutajad selles otsustusprotsessis, et oleks võimalike seaduserikkumiste ja võimukuritarvituste eest konkreetsed isikud vastutusele võtta,“ ütleb Helme.

Samuti oleks uurimiskomisjoni ülesanne hinnata mainekahju, mida tekitati Eesti riigile Eesti kodanike ja rahvusvahelise üldsuse silmis, ning sõnastada, kuidas edaspidi vältida põhiseaduses tagatud meelsusvabaduste väljendamise pärssimist riigivõimu poolt.

Tagasiside