Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon tegi Riigikogule ettepaneku võtta vastu poliitiline avaldus Venemaa põlisrahvaste toetuseks.

EKRE fraktsiooni liikme Ruuben Kaalepi sõnul oleks avalduse eesmärk juhtida tähelepanu aastakümneid kestnud venestamispoliitikale paljude Venemaa põlisrahvaste suhtes, mis on viimastel aastatel hoogustunud.

„Avalduses mõistetaks hukka Venemaa Föderatsiooni võimude poolt ellu viidav venestamispoliitika, mille näideteks on seadusandlikud takistused rahvuskeelte õppimisele ning õpetamisele haridusasutustes, usuvabaduse piiramine, põlisrahvaste õigusi toetavate rahumeelsete meeleavalduste mahasurumine repressioonide ja füüsilise jõu abil, põlisrahvaste huve kaitsvate kodanikuliikumiste ekstremistlikuks kuulutamine ning sulgemine, põlisrahvaste õiguste eest seisvate aktivistide represseerimine, vangistamine ja põhjendamatult psühhiaatriahaiglasse paigutamine ning põlisrahvaste õiguse saada osa oma põlistes elupaikades leiduvate loodusressursside kasutamisest ignoreerimine,“ selgitas Kaalep.

Ta juhib tähelepanu, et Venemaa tegevus põlisrahvaste suhtes on selges vastuolus ÜRO Peaassamblee poolt 13. septembril 2007 vastu võetud põlisrahvaste õiguste deklaratsiooniga.

„Riigikogu peaks oma avalduses kinnitama vajadust uurida, kas Venemaa tegevus vastab ÜRO 9. detsembri 1948 genotsiidi vältimise ja karistamise konventsioonis toodud genotsiidi definitsioonile, mille järgi genotsiidis loetakse muu hulgas rahvuslikule, etnilisele, rassilisele või usulisele üksusele tahtlikult selliste elutingimuste pealesurumist, mis põhjustab üksuse täielikku või osalist hävimist,“ ütles Kaalep.

„Avalduses toetataks kõigi rahvaste kustumatut enesemääramise õigust ning rõhutataks vajadust toetada Venemaa põlisrahvaste säilimist ja tutvustada nende ajalugu, kultuuri ja olukorda kogu maailmas. Ühtlasi oleks avalduse eesmärk pöörduda ÜRO, Euroopa Liidu ja nende liikmesriikide poole üleskutsega tunnustada Venemaa põlisrahvaste vääramatut õigust säilitada oma rahvuslik omapära, keel ja kultuur ilma igasuguse diskrimineerimise või tagakiusamiseta.“

 

Tagasiside