Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas kaitseminister Hannes Hansole arupärimise kõrgemate ohvitseride sekkumisest Eesti poliitikasse.

Kaitseväe teenistuse seadus § 123 ütleb selgelt, et tegevväelane ei tohi teenistusülesannete täitmise ajal tegeleda poliitiliste vaadete levitamisega ning kasutada käsuõigust ega distsiplinaarvõimu erakondlikes huvides. 04.09.2015 levis uudiste portaalides ja suurimates meediaväljaannetes Postimees, Delfi ja Päevaleht Kaitseväe juhataja Riho Terrase sõnavõtt 01.09.2015 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste avaaktusel, kus hr Terras lausus: “Lisaks Venemaa agressiivsele käitumisele on üheks murettekitavaks aspektiks ka pagulastega seonduvad pinged ühiskonnas. Üheks julgeolekuriskiks on kujunemas mõnede survegruppide pime sallimatus pagulaste suhtes.”

Tegemist on selgelt väga tugeva sekkumisega igapäevapoliitikasse ning on üheselt poliitiliste vaadete levitamine alluvate ees ehk siis lisaks veel poliitilisele sõnumile annab ka väga kindlad suunised võtmaks seisukohta immigratsiooniküsimustes kaitseväelaste ning kaitseliitlaste seas.  Paraku polnud see viimane juhtum, kuna õhuväe ülem kolonel Jaak Tarien tundis  sotsiaalmeedia postituse vahendusel 28.10.2015 häbi ja piinlikkust oma rahvuskaaslaste pärast, kes olevat Tallinnas liitlassõdureid nii verbaalselt kui ka füüsiliselt rünnanud. Kahjuks pole siiani välja toodud ühtegi näidet reaalsest juhtumist, mis annaks kinnitust just rassismist motiveeritud rünnakust.  Antud juhul oli ka see sekkumine igapäevapoliitikasse, kus kuulujuttudel põhineval infol võetakse seisukohti, mis mõjutab väga tugevalt poliitilist diskussiooni.

Sellega seoses palume Teil vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele §-le 139 vastata järgnevatele küsimustele: Kas Teie hinnangul on seadusega kooskõlas tegevväelaste sõnavõtud aktuaalsetel poliitilistel teemadel? Kas valitsus või Kaitseministeerium on andnud Kaitseväele ja/või Kaitseliidule suuniseid võtmaks seisukohti poliitilistel teemadel, eelkõige migratsiooni teemal? Kuidas hindate Urmas Reitelmanni juhtumi valguses Riho Terrase ja Jaak Tarieni sõnavõtte, kus esimeses juhtumis oldi kriitiline teostatava immigratsioonipoliitika  suhtes, kuid Kaitseväe juhataja ja õhuväe ülem jällegi andsid selgeid suuniseid aktsepteerima valitsuse poliitikat ja kritiseerid valitsusega erimeelt olevaid poliitilisi organisatsioone ja inimesi? Kas teie hinnangul ei ole tegemist tsiviilkontrolli põhimõtte rikkumisega või veelgi hullem, banaanivabariikliku olukorraga, kus kõrgemad sõjaväelased pannakse ajama valitsuse poliitikat?

 

Tagasiside