Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Riigikogu fraktsioon esitas valitsuse kavandatud immigratsioonireegleid lõdvendavale eelnõule ligi 400 muudatusettepanekut, et takistada eelnõu saamist seaduseks.

EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas osutab, et valitsuse eelnõu 328 SE annaks välismaalastele pretsedenditu õiguse hakata kohtutes vaidlustama Eesti riigi poolt viisade andmisest keeldumist.

„Tegemist on Brüsseli algatusega, mille eesmärk on kärpida liikmeriikide õigust ise oma rändepoliitika üle otsustada. Negatiivsete viisaotsuste vaidlustamisõigus toob kaasa olukorra, kus näiteks potentsiaalne terrorist, kellele on julgeolekukaalutlustel keeldutud viisa andmisest, saab õiguse hakata Eesti riigiga kohut käima. Suurbritannias on selline õigus olemas ja erinevad inimõiguslased, islamistid ning aktivistid on seda ka kurjasti ära kasutanud,“ ütles Põlluaas.

„On täiesti arusaamatu, miks on valitsus laiendanud viisavaide vaidlustamise võimaluse omaalgatuslikult lühiajalistelt viisadelt ka pikaajalistele viisadele, mida Brüssel meilt isegi ei nõua. EKRE on seisukohal, et viisa andmine või sellest keeldumine peab jääma iga riigi suveräänseks õiguseks ning lähtuma meie riiklikest ja rahvuslikest huvidest. Me ei taha tulevikku, kus kohtud on üle koormatud politsei ja välismaalaste vaheliste vaidlustega. Ka ei taha me tulevikku, kus soovist taolisi kohtuvaidlusi vältida hakatakse Eesti viisasid laiali jaotama kõigile, kes selleks soovi avaldavad, ning kus sissepääsust Eestisse on tehtud sisuliselt inimõigus.“

Põlluaas osutab, et meie immigratsioonipoliitika peab kandma põhiseaduse mõtet, mille kohaselt on meie riik loodud selleks, et tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. „Sisseränne Eestisse on kasvanud ja eestlaste osakaal rahvastikust on juba alates 2015. aastast langustrendis. Meie rahva püsimise seisukohast ei tohi sisserändepoliitikat leevendada, vaid, vastupidi, immigratsioon tuleb võtta rangema kontrolli alla.“

Põlluaasa sõnul kavatseb EKRE kasutada kõiki parlamentaarse demokraatia meetodeid, et takistada Eestile kahjulike seaduste vastuvõtmist Riigikogus. „On oluline toonitada, et meie obstruktsioon ei ole suunatud mitte parlamentarismi, vaid meile vastuvõetamatu poliitika ja konkreetse eelnõu vastu.”

24. märts 2021

Tagasiside