Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Toomas Vitsuti sõnul on Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja ülesandeks hoida Euroopa Liidu ühtsust. „Eeloleva poole aasta jooksul on oluline leida lahendusi läbirääkimiste ummikutest väljatoomiseks,“ sõnas Vitsut, kes lisas, et samal ajal tuleb silmas pidada tasakaalu hoidmise vajadust nii liikmesriikide vahelistes kui ka Euroopa Liidu institutsioonide vahelistes suhetes.

Vitsuti sõnul tuleb meeles pidada, et Euroopa Liidu eesistujaks olemine ei ole mitte ainult vastutus, vaid see on ka võimalus. „Eestisse saabuvaid külalisi vastu võttes on meil võimalus tutvustada oma riiki ja selle tegusaid kodanikke“ rääkis Vitsut Eestile avanevatest võimalustest, mis eesistumisega kaasnevad

„Eesistumise ajal tuleb suurendada olemasolevat kontaktvõrgustikku nii teistes liikmesriikides kui ka Euroopa Liidu institutsioonides,“ kommenteeris riigikogulane, kes usub, et eesistumine võimaldab meil teha omapoolseid rõhuasetusi, tõstes seeläbi esile Eesti sisulisema panuse Euroopa Liidu tuleviku kujundamisel.

Vitsuti sõnul on Euroopa Liidu kodanike seas oodatud võimalused ettevõtetel ühisturul ladusamalt tegutseda ja töökohti juurde luua. „Kiirete transpordiühenduste loomine töökohtadeni jõudmiseks, kulutõhusamate energiasüsteemide väljaarendamine energiakulude vähendamiseks ning vabaneva ressursi kasutamine, näiteks teadus- ja arendustegevuses, kannavad just seda eesmärki,“ lisas Vitsut. „Mitte ainult liikumisvabadused pole tähtsad, vaid ka liikumisteed nii kaupadele, teenustele, kapitalile kui ka inimestele,“ rõhutas riigikogulane.

Vitsut märkis ka, et oluline on luua tihedamaid partnerlussuhteid mitmete Aafrika riikidega, et parandada kohapeal inimeste töö- ja elutingimusi. „Ilma et laheneksid probleemid Aafrikas kohapeal, ei lahene rändeprobleemid ka Euroopas,“ sõnas Vitsut.

„Eesti esimese Euroopa Liidu eesistumise õnnestumine on lõpuks kogu Eesti riigi maine küsimus,“ toonitas Vitsut. Tema sõnul vajab Eesti eesistumise ajal üksteise mõistmist ja tasakaalukust Euroopa Liidu asjade ajamisel. „See kodurahu tagab valitsuse Euroopa Liidu eesistumise töös stabiilsuse,“ lisas ta.

Tagasiside