Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus läbis esimese lugemise seaduseelnõu, mis käsitleb sõidukite tehnoülevaatust ja liiklusjärelevalve käigus tehtavat sõidukite tehnokontrolli. Riigikogu liikme Erki Savisaare sõnul annab eelnõu loa sõita väikesaartel sõidukitega, millel puudub kehtiv tehnoülevaatus.

Savisaare sõnul võib uue seaduse kohaselt sõita saartel kehtiva tehnoülevaatuseta, kuid rõhutas, et see kehtib ainult väikesaartel. „Hiiumaal, Muhu saarel ja Saaremaal on tehnoülevaatus endiselt kohustuslik,“ toonitas riigikogulane, kelle hinnangul ei ole lihtsalt otstarbekas viia kontrolle läbi väikesaartel kasutatavatel sõidukitel, kus sõidukeid kasutatakse vähe ning seega ka liiklustihedus on väga madal. „Samas tuleb meeles pidada, et kui soovitakse sõidukiga väikesaarelt lahkuda, peab autol olema kehtiv ülevaatus,“ lisas ta, rõhutades, et väikesaarelt lahkudes igasugused erandid ülevaatuse olemasolule kaovad.

Teise olulise muudatusena märkis Savisaar, et seaduse kehtima hakkamise järel võib 30-60 päeva jooksul kasutada igapäevaliikluses sõidukeid, millel on avastatud küll puudused, kuid need ei ohusta kasutajat ennast, kaasliiklejaid ega keskkonda. „Kehtiva seaduse kohaselt tohib sellise sõidukiga sõita ainult remondikohta, tehnonõuetele vastavuse kontrolli või tagasi parkimiskohta,“ kommenteeris riigikogulane praegust olukorda, kuid toonitas, et vea ohutuses veendub siiski tehnoülevaatuse läbiviija. Savisaar märkis, et seadus annab inimesele rohkem võimalusi oma auto puuduste likvideerimiseks.

Riigikogulane sõnas, et kolmanda muudatusena saab maanteeamet õiguse tunnistada kehtetuks tehnoülevaatus, kui mõnes välisriigis on sõidukil avastatud oluline rike või puudus ning Euroopa Liidu liikmesriigi vastav asutus informeerib sellest maanteeametit.

Tagasiside