Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Rahva Muuseumi juhi Kertu Saksa otsus tühistada 2024. aasta Tartu Euroopa kultuuripealinna ürituste raames toimuma pidanud Iisraeli kunstnike näitus ja selle otsuse põhjendused on tekitanud märkimisväärset kahju kahe riigi suhetele ning kultuuriminister Heidy Purga ülesanne on piinlik olukord kiiresti lahendada, ütles Riigikogu kultuurikomisjoni liige Vadim Belobrovtsev.

“Eesti Rahva Muuseumi juht on selles olukorras üles näidanud selget ebapädevust ning Iisraeli kunstnike Tenno Pent Soosteri ja Sergey Bunkovi poolt planeeritud näituse ootamatu tühistamine mitte ainult ei tekita asjaosalistele rahalist kahju, vaid avaldab negatiivset mõju kahe riigi kultuurivaldkonna sidemetele,” lausus Belobrovtsev. “Kertu Saksa esialgne põhjendus, et praegune rahvusvaheline olukord ei luba meil korraldada nende isikute näitust, kes peavad ennast vene kunstnikeks nende kodakondsusest sõltumata, on ühtpidi väär ja teisalt inimväärikust riivav.”

Keskerakonna fraktsiooni liikme sõnul on mainitud kunstnikud korraldanud näitusi mitmetes teistes Euroopa riikides, kaasa arvatud Ukrainas, kus praegu käib sõda. “Eriti pikantseks teeb olukorra asjaolu, et Tenno Pent Sooster on Eesti Vabariigi kodanik, ning mõlemad kunstnikud ei pea ennast vene vaid iisraeli kunstnikeks, millest räägib ka nende näituse pealkiri “Heebrea Tähed”,” ütleb Belobrovtsev. “Kertu Saks sai ilmselt oma eksimusest aru ja saatis seepeale kunstnikele uue kirja, milles oli kuiva ametliku vabanduse kõrval välja toodud uus põhjendus näituse ära jätmiseks, mis kõlab küll otsitud põhjusena: väidetavalt on ERM keskendunud Eesti ja Soome-Ugri temaatikale ning lisaprogrammide ja muude teemade jaoks puudub vajalik ressurss. Naljakaks on aga see, et 2022. aastal just muuseum pöördus kahe kunstniku poole palvega korraldada näitus, mitte vastupidi.”

Vadim Belobrovtsev lisab, et sellise lahendusega ei saa leppida ja ta saatis kultuuriministrile ka vastavasisulise arupärimise, kus uurib muuhulgas, kas Eesti Rahva Muuseumi juhi poolt välja toodud argumendid näituse ärajätmise kohta on tõsiseltvõetavad ja tema käitumine antud olukorras vastuvõetav. “Iisraeli riik on juba läbi oma välisministeeriumi ja suursaadiku avaldanud nördimust selle olukorra pärast ning mina leian, et kultuuriminister peab Eesti riigi maine päästmiseks olukorda viivitamatult sekkuma,” ütles Belobrovtsev.

Tagasiside