Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölderi sõnul vajab Riigikohtu lahend koalitsiooni sees arutamist, aga vastavalt kokkulepitule ja Riigikogu enamuse tahtele liigume II samba reformiga lõpuni esimesel võimalusel, kui analüüsid ja muudatused on ettevalmistatud.

„Minu arvates oli igal juhul mõistlik, et nii suurt tähelepanu pälvinud seaduse osas kujundas lisaks Riigikogule ja presidendile seisukoha ka Riigikohus, mille liikmed on vabad poliitilistest allhoovustest,“ ütles Keskerakonda kuuluv Tõnis Mölder. „Riigikohtu otsuses pole samas midagi üllatavat. Tegemist ongi keerulise õigusliku küsimusega ja igasugune selgus on positiivne. Oluline on märkida, et Riigikohtu otsuse kohaselt ei ole presidendi poolt tõstatatud negatiivsed mõjud piisavalt tõsikindlad.”

Kehtiv pensionisüsteem on püsinud pea 20 aastat suuremate muutusteta ning Mölderi arvates ei saa pidada seda just edukaks. „Pigem on olnud see ebaefektiivne ja selgelt teenuspakkujat soosiv. Maailm meie ümber muutub ning muutub ka pensionisüsteem, seetõttu on tänane Riigikohtu poolt tehtud otsus igal juhul samm õiges suunas,“ lausus Tõnis Mölder. „Riigikohus tõdeb, et neil pole andmeid ega prognoose, mis näitaksid, et teisest sambast väljunud inimeste pension langeks alla põhiseaduses nõutava määra.”

Tõnis Mölderi sõnul pensionireformi eesmärk anda inimestele rohkem võimalusi oma raha paigutamisel kaasa rääkida. „See pole millegi lammutamine, sest sammas on ja jääb alles. Ka Riigikohtu esimees Villu Kõve rõhutas, et muudatus annab õiguse, mitte kohustuse kogumine üles öelda. Inimesed saavad viimaks aga ise otsustada, kas jätkata raha kogumist praegusel viisil, jätta kogutud raha alles ja lisamakseid enam mitte teha või siis võtta kogutud summa välja ning kasutada seda tuleviku hüvanguks,“ lisas Mölder. „Mis puudutab pensionisambast vabanevat raha, siis igal juhul on Keskerakonna soov, et see jääks sotsiaalsfääri ehk eelkõige pensionite baasosa tõstmiseks.”

Tagasiside