Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus arutab täna Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmist, et kehtestada haldusjärelevalve naiste ja meeste võrdväärse töö eest makstava palga võrdsuse põhimõtte üle avalikus sektoris.

„Ettepaneku eesmärk on aidata kaasa soolise palgalõhe vähenemisele Eestis,“ ütles Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Tiit Terik. „Kindlasti on neid, kelle jaoks meeste ja naiste võrdne tasustamine on pseudoteema, millega ei peaks riik tegelema ja laskma turul ise seda küsimust reguleerida. Mina nii ei arva. Usun, et Eesti ühiskonnas ei peaks töötasu kokkulepete juures vaatama, kas palkad mehe või naise.“

Tiit Teriku sõnul on naiste ja meeste palgalõhe on Eestis pidevalt püsinud üle 20%. „2016. aastal oli naiste ja meeste palgalõhe Eestis Statistikaameti andmetel 20,9%,“ ütles Terik. „Eelnõu eesmärk on ühtlasi aidata tööandjatel ka senisest paremini neile seadusest tulenevaid kohustusi täita, luues võrdse palga põhimõtte rakendamiseks organisatsioonides senisest mugavamad lahendused.“

Tema sõnul puudub kehtivas õiguses tõhus järelevalve võrdse palga maksmise kohustuse täitmise üle. „Ettepanekutega antakse Tööinspektsioonile volitused teha võrdse palga põhimõtte järelevalvet avaliku sektori tööandja, sealhulgas riigi osalusega äriühingu tööandja üle,“ selgitas Terik. „Eesmärk on tagada, et riigiasutused järgivad seaduses ette nähtud naistele ja meestele võrdse tasu maksmise põhimõtet, näidates samal ajal eeskuju teistele asutustele ja organisatsioonidele.

Riigikogus tuleb täna esimesele lugemisele Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 683 SE. Seaduse muutmisega tahetakse luua senisest efektiivsemad ja mugavamad võimalused soolise palgalõhe analüüsiks, kehtestatakse riiklik ja haldusjärelevalve naiste ja meeste võrdväärse töö eest makstava palga võrdsuse põhimõtte üle avalikus sektoris ning täpsustatakse kehtivat regulatsiooni eesmärgiga toetada võrdse palga maksmise nõude rakendamist ja loodavat järelevalvet.

Tagasiside