Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna oli Riigikogus esimesel lugemisel raamdokument, mis sõnastab Eesti julgeolekupoliitika aluste põhimõtted. Riigikogu liikme Tiit Teriku sõnul on julgeolekupoliitika kõige laiem eesmärk meie inimeste turvatunne homse ees.

„Tänane julgeolekukeskkond maailmas on kahtlemata keeruline,“ sõnas Eesti Keskerakonna fraktsiooni liige Terik oma tänases sõnavõtus Riigikogus. Tema sõnul ei saa Eesti julgeolekust rääkides piirduda vaid meie riigipiiridega, vaid tuleb vaadata ka kaugemale. Teriku arvates ei mõjuta meie turvalisust mitte ainult see, millised on suhted meie lähinaabritega, vaid arvesse tuleb võtta ka tuhandete kilomeetrite kaugusel toimuvat. „Vaadakem põgenike saabumist Euroopasse või kauget Põhja-Koread, kelle sammudega peavad arvestama kõik,“ lisas riigikogulane.

Tänasel päeval on Teriku sõnul infotehnoloogial meie igapäevases elus üha suurem roll, mistõttu võib väita, et kübertemaatika puudutab kõiki eluvaldkondi. „Lisaks maismaaterritooriumile, territoriaalvetele ja õhuruumile on julgeolekukeskkonna väga tõsiseltvõetavaks osaks saanud küberruum, mille olulisust ei saa alahinnata,“ rõhutas Terik, kelle sõnul vajab meie digitaalne elustiil samuti kaitset.

Terik on veendunud, et Eesti peab jätkama vähemalt 2% panustamist kaitsekulutustesse. „See on põhimõte, millest peame kindlasti kinni pidama, olenemata ajast või olukorrast,“ rõhutas ta. Riigikogulase sõnul on välismissioonidest rääkides oluline mõista, et kui soovime raskel hetkel liitlaste abi, siis me peame olema valmis ka ise rahvusvahelistel operatsioonidel osalema.

„Kodanik, kes tunneb et riik kaitseb tema õigusi ja vabadusi, on ka ise valmis selle riigi eest seisma,“ sõnas Terik. Tema sõnul pole inimeste turvatunde loomine kinni mitte ainult sõjalises kaitses, vaid olulisel kohal on ka majanduslik ja sotsiaalne keskkond. „Kodanik, kes tunneb, et riik kaitseb tema õigusi ja vabadusi, on ka ise valmis selle riigi eest seisma,“ lisas Terik.

„Julgeolekupoliitika aluste raamdokument ei kajasta julgeolekut puudutavaid ressursse ega mõõdikuid, kuid teadvustab võimalikke ohte, deklareerib selgelt riigi seisukohti ja vaateid ning sõnastab peaeesmärgi saavutamiseks vajalikud vahendid,“ toonitas Terik. Ta lisas, et Eesti julgeolekupoliitika siht on omariikluse ja selle järjepidevuse säilitamiseks ennetada ja tõkestada ohte ning vajaduse korral kiiresti ja paindlikult neile vastu astuda.

Tagasiside