Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjoni liige Tiit Terik ütles, et täna Riigikogus vastu võetud seadusemuudatus näeb ette täiendavate meetmete rakendamise laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjatele.

„Jätkuvaks probleemiks on suur hulk lapsevanemaid (ligikaudu 9200 võlgnikku), kes ei maksa oma lapsele (üle 9300 sissenõudja) elatist ka pärast seda, kui on tehtud kohtuotsus ning on algatatud täitemenetlus,“ ütles Terik. „Elatise võlgnevuste kogusumma on pisut üle 60 miljoni euro. Elatise tasumata jätmine on üks asjaoludest, mis võib seada lapsed raskesse majanduslikku olukorda.„

Teriku sõnul on uuenduslikuks muudatuseks elatise võlgniku sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja kohtutäiturile üleandmine politsei abil. „Nimelt on liiklusregistrisse kantud asjale, eelkõige sõidukile, seatud käsutamise keelumärkest hoolimata praktikas võlgnike sõidukite vms asja kättesaamine problemaatiline, kuivõrd asja reaalne asukoht on teadmata,“ ütles Terik.

Teriku sõnul väidab võlgnik tihti, et tal ei ole seda sõidukit enam (tema sõnul on sõiduk kadunud, varastatud, ammu maha müüdud jmt), samas ka kohtutäituri poolt võlgniku valduste läbiotsmine ei pruugi anda selgust, kuivõrd võlgnikud pargivad sõidukit mujale kui koduaeda (vältimaks nende arestimist).

„Seetõttu nähakse politseile ette kohustus kontrollida muude tööülesannete käigus, kas asjale on liiklusregistris kohtutäituri poolt seatud käsutamise keelumärge, mille kohaselt asi tuleb kohtutäiturile üle anda,“ selgitas Terik. „Tegu on uue käsutamise keelumärke lisa märkega liiklusregistris, millega kohtutäitur saab täpsustada asja reaalse kättesaamise vajalikkust. Kui politsei tuvastab asja, millel on kohtutäiturile üleandmise märge, on tal õigus asi omanikult ära võtta ning lasta see puksiirteenuse osutajal parklasse viia, kust kohtutäitur saab asja kätte.“

Terik ütles, et seadusemuudatus võimaldab täiendavalt tunnistada kehtetuks elatise võlgniku reisidokumendid (nt Eesti kodaniku pass, ajutine reisidokument, meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus) ning keelata ka nende väljaandmine.

„Kuna ID-kaardi omamine on Eestis kohustuslik alates 15. eluaastast, ei saa seda elatise võlgnikul kehtetuks tunnistada ning piirata tema vaba liikumise õigust Euroopa Liidus,“ märkis Terik. „Küll aga piiraks meede elatise võlgniku õigust reisida Euroopa Liidust väljapoole. Kui kohtutäituril ei ole õnnestunud elatise võlgnikult kahe kuu jooksul elatist välja nõuda, saab kohtutäitur reisidokumendi kehtetuks tunnistamiseks ja uue andmise keelamiseks pöörduda kohtusse.“

Terik ütles, et seadusemuudatusega kohustatakse kolmandaid isikuid (nt pangad, kasiinod, pandimajad jms), kellel on kohustus isikut tuvastada, keelduda elatise võlgnikule üle 5000 euro suurusest rahalise kohustuse täitmisest sularahas.

Täna Riigikogus vastu võetud Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse jõustub 1. jaanuaril 2021. Kehtiva õiguse järgi on võimalik peatada elatise võlgnike õigusi ja lubasid (nt mootorsõiduki juhtimisõigus, relvaluba, kalastuskaart), keelduda võlgnikule toetuse maksmisest (nt erametsaomanike toetus), nõuda kolmandalt isikult võlgniku eest tasutud raha arestimist või avalikustada võlgnike nimed. Need meetmed jõustusid 1. märtsil 2016.

Tagasiside