Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitas täna sotsiaalminister Hanno Pevkurile arupärimise, sest omaosalus ravimite ostmisel ja meditsiiniteenuste saamisel on Eestis üks kõrgemaid Euroopas.

„Keskerakonna fraktsioon on Riigikogus korduvalt üles tõstnud ravimite kalli hinna probleemi, kuid seni pole me ammendavat vastust saanud, miks patsiendi omaosalus on ravimite ostmisel Eestis oluliselt kõrgem, kui teistes Euroopa Liidu liikmesmaades,“ ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Heimar Lenk. „Tänases ajalehes Eesti Ekspress tõstetakse see teema taas üles. Ka nädalaleht küsib oma analüüsis, miks omaosalus ravimite ostmisel ja meditsiiniteenuste saamisel on meil üks kõrgemaid Euroopas.“

Lengi sõnul on Eesti inimeste sissetulekud Euroopa omadest tunduvalt madalamad. „Seega muudab Eesti riigi poliitika ravimid elatustaseme suhtes erakordselt kalliks, aga paljudele ka kättesaamatuks,“ märkis Lenk. „Eesti elanikud maksavad ravimite eest kordades rohkem kui Euroopa Liidu elanikud keskmiselt ja ravimite valik on seejuures kasin. Omaosalus läheneb ravimite ostmisel meil ligi poolele konkreetse ravimi hinnast.“

Lenk ütles, et näiteks Saksamaal tasusid patsiendid 2006. aastal ise keskmiselt 7,1 protsenti neile määratud ravimite maksumusest. „Euroopa ühe parima meditsiinisüsteemiga riigis Prantsusmaal pidid haiged hüvitama neile määratud preparaatide maksumusest 3,6 protsenti,“ selgitas ta. „Hollandis said haiged ravimid kätte sisuliselt tasuta, makstes vaid 0,5 protsenti nende hinnast.“

Lähtudes eelpool toodust palub Keskerakonna fraktsioon vastata sotsiaalministril järgmistele küsimustele:

1. Täpsustage palun, kui suur on praegu patisentide omaosalus ravimite ostmise puhul meil Eestis?

2. Millest tuleneb omaosaluse kõrgem määr võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega?

3. Kas peate loomulikuks, et Eestis, kus rahva elatustase on tunduvalt madalam Euroopa Liidu keskmisest, peavad haiged ravimite eest hoopis kõrgemat hinda maksma kui mujal riikides?

3. Mis on Teie arvates selle terava vastuolu põhjuseks, kuidas oleme sinnamaani jõudnud?

4. Vaatamata niigi kõrgetele hindadele tõsteti 2008. aasta lõpul ka veel ravimite aktsiisi 5% pealt 9%le. Kas ei peaks kaaluma selle alandamist nüüd, mil valitsus räägib majanduse peatsest kosumisest?

5. Olukord on tõsine, sest juba praegu jääb ligi 50% arsti poolt retseptiga haigele määratud rohtudest patsiendil raha puudusel välja ostmata. Kuidas neid inimesi aidata?

6. Mida kavatseb minister nimetatud raske olukorra leevendamiseks ja ravi vajavate patsientide abistamiseks teha?

Tagasiside