Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitas täna sotsiaalminister Hanno Pevkurile arupärimise töötuse ja töötute transpordi kohta töötukassasse.
„Käesoleva aasta III kvartali lõpuks on töötute arv üle 70 000 inimese ja sealhulgas pikaajaliste töötute osakaal on julgelt üle 50 protsendi,“ ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson. „Samas ei näita registreeritud töötute vähenemine tegelikku töötuse vähenemist. Kui eelmisel aastal langes sanktsioonide tõttu nimekirjast välja 26663 inimest, siis selle aasta esimese üheksa kuuga on see arv juba üle 32 tuhande.“
Simsoni sõnul peab pikka aega töötu olnud inimene hakkama saama vaid 1000 krooniga kuus. „Toimetulekutoetust maksab inimesele kohalik omavalitsus ja töötukassas arvel olek tagab vaid haigekassakindlustuse,“ selgitas ta. „Inimestel ei ole võimalik aga väljaspool oma valla territooriumi töötukassase kalli bussipileti eest sõita, mida ei kompenseerita töötukassa poolt ega ole võimalik ka enamus  napi eelarvega kohalikel omavalitsustel kompenseerida. Seega peab riik leidma lahenduse kuidas toimida nii, et töötud oleksid ka ametlikult töötud ja ei heituks. Ametlik töötuks olemine aitab kindlasti säilitada motivatsiooni tööd otsida ja säilitab inimeste töövalmidust.“
Tööturuteenuste ja –toetuste seadus kohustab töötut käima vähemalt kord 30 päeva jooksul Eesti Töötukassas vastuvõtul, vastasel juhul teeb töötukassa otsuse isiku töötuna arveloleku lõpetamise kohta.
„Oleme teinud ettepanku kompenseerida töötutele töötukassasse sõit kord kuus. 2010.a. kevadel ei pidanud valitsus seda vajalikuks,“ ütles Simson. „Samas ei ole pakutud ka alternatiivi, kuidas probleemi lahendada.“
Lähtudes eelpool toodust tuleb sotsiaalministril vastata järgmistele küsimustele:
1.         Millal te prognoosite, et töötuse määr langeb  tagasi 2008.a. tasemele?
2.         Töötute ametlikus statistikas kajastub vaid osa tegelikust töötusest. Kas töötukassa teeb nimekirjast väljalangejate kohta ka statistikat, millised on sanktsioonidega  väljalangemise põhjused?
3.         Kas peate vajalikuks toetada töötute transporti töötukassasse minekuks, kui töötukassa esindus asub väljaspool kodukoha omavalitsuse territooriumi?
4.         Milliseid otseselt pikaajalistele töötutele mõeldud programme on sotsiaalministeerium algatanud?
5.         Kuidas te hindate, kas pikaajalisel töötul, kelle ainsaks sissetulekuks on 1000 krooni toimetulekutoetust ning kes elab poole tunnise bussisõidu kaugusel Töötukassast on võrdsed võimalused tööturuteenuste kättesaamiseks võrreldes linnas elava saatusekaaslasega?
 
 
Tagasiside