Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon algatas täna otsuse eelnõu, millega tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek rahastada tulevikus gümnaasiumiastme õpilaste autokooli B-kategooria algastme koolituskursuse õpe kuni 450 euro ulatuses. Riigipoolne algastme kursuse hüvitamine toimuks kursuse lõppedes, koolituskursuse tunnistuse alusel. Ettepaneku algataja Siret Kotka sõnul on taolisel seadusmuudatusel mitmeid positiivseid aspekte.

„Tasudes gümnaasiumiõpilaste autokoolis käimise ning lubade tegemise eest, suurendame me noorte konkurentsivõimet tööturul. Nimelt mängivad tööle kandideerimisel olulist rolli lisaks haridustasemele ja töökogemusele ka erinevad lisaoskused. Autojuhtimise oskus on kindlasti üks neist. Lisaks jõuavad antud meetme tulemusena tänavatele noored liiklejad, kes on teadlikud liiklusohtudest ning suudavad neid vältida. Lisaks tuleb meie ettepanek kasuks noorte ning nende vanemate rahakotile, parandades seeläbi nende majanduslikku toimetulekut. Olen suhelnud väga paljude noortega ning tean, et nemad toetavad meie algatatud ettepanekut,“ rääkis Lääne-Virumaalt parlamenti valitud Siret Kotka.

Kotka hinnangul on eelnõu kaudne eesmärk noorte võimaluste laiendamine elukoha valikul. Eesti maapiirkonnad on sageli hajaasustatud ning kaetud ebapiisava ühistranspordivõrguga. „See omakorda teeb maapiirkondades elamise ilma auto kasutamise võimaluseta keeruliseks. Me soovime laiendada noorte võimalusi ning tahame, et noortel säiliks võimalus maal elada. Tuletan meelde, et sarnasest eesmärgist oli kantud ka meie hiljutine ettepanek, mis nägi ette tasuta ühistransporti üle kogu Eestimaa.“

2015. aastal lisandus Eesti teedele 13 766 esmast autojuhti. B-kategooria algastme kursuse minimaalne hind jääb ligikaudu vahemikku 370–520 eurot. EHISe andmetel õppis gümnaasiumiastmes 2015/2016 õppeaastal 21 540 õpilast, mis teeb eelnõu maksimaalseks kuluks riigieelarvele 9,7 miljonit eurot. Seda eeldusel, et kõik õpilased kasutavad antud võimalust ning läbivad ka koolituse algastme.

Lisainfo:
Siret Kotka
Tel: +372 521 1278

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel: +372 53 474 246

Tagasiside