Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikme Arvo Sarapuu sõnul näitas koalitsioon üles hoolimatust kohalike elu arendamise vastu, kui hääletas täna Riigikogus maha eelnõu, mille eesmärk oli maapiirkondades tagada omavalitsuste teenuste kvaliteet ja kättesaadavus.

„Eelnõuga oleks tulevikus välditud olukordi, kus valitsuse otsusega saab sulgeda maakonnaelu tõmbekeskused nagu näiteks postkontorid, koolid ning lasteaiad,“ märkis Sarapuu. „Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu saadikute poolt selle eelnõu maha hääletamine oli seda kahetsusväärsem, et  see oli pälvinud kohalike omavalitsusliitude, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu toetuse.“

Eelnõu kohaselt oleks valitsus pidanud kooskõlastama maakondlike omavalitsusliitudega kõik otsused, mis puudutavad piirkonnas osutatavaid avalikke teenuseid. „Kui liit ei anna kooskõlastust, siis valitsus hüvitab vastavalt regionaalministri ettepanekule maakonnale tekkinud negatiivsed mõjud läbi maakondliku arengueelarve,“ märkis Keskerakonna fraktsiooni liige Arvo Sarapuu. Ta lisas, et omavalitsusliitudele oleks antud senisest suuremad õigused ja võimalused kohaliku elu korraldamises.

„Omavalitsusliit vajab seadusandja tuge, et kaitsta oma piirkonda keskvõimu omavoli eest. Valitsus on vähendanud omavalitsustele eraldatavaid vahendeid, kuid omavalitsuste kohustused on samal ajal kasvanud,“ ütles Sarapuu. „Eelnõu oleks kaasanud omavalitsusliidud õigusloomesse ning tagab maakondliku arengueelarve.“

Sarapuu sõnul on maakondades vaja arendada heal tasemel ja mitmekesist teenustevõrku, nii avalike teenuseid kui ka eraõiguslike isikute poolt pakutavaid teenuseid. „Maal peavad säilima kauplused, postkontorid, maa-apteegid, koolid, lasteaiad, ühistransport ja  töökohad,“ märkis Sarapuu. „Kahjuks näitavad uuringud ja olulised alusdokumendid Eesti maapiirkondades negatiivseid trende. Maakondadest jätkub väljaränne suurematesse linnadesse, teenuste kvaliteeditase on ebaühtlane ning töötusemäär on kõrge.“

Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse muutmise eelnõu tugines Eesti regionaalarengu strateegiale  2005-2015 ja Eesti eluskeskkonna rakenduskava dokumentidele.

Tagasiside