Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse. Sellest tulenevalt hakatakse vabatahtlikele spordikohtunikele maksma kuluhüvitist kuni 20 eurot tegutsemise päeva eest ning kuni 1040 eurot isiku kohta aastas.

Keskerakondlasest riigikogu liikme Dmitri Dmitrijevi sõnul aitab seadusemuudatus tagada vabatahtliku spordikohtunike jätkusuutliku tegevuse nii spordikoolides kui ka organisatsioonides. „Kulude hüvitamine aitab kaasa vabatahtlike kaasamisele ja nende arvu suurendamisele, samuti ei eelda see lisakulutusi spordivõistluste korraldajatele. 2018. aasta eelarves on 0,5 miljonit eurot tagatud spordiorganisatsioonidele just vabatahtlike spordikohtunike tegevuse arendamiseks,“ sõnas Ida-Virumaa Spordiliidu juhatuse liige.

Lisaks tõi riigikogu jalgpalli toetusrühma esimees Dmitrijev välja, et laiem eesmärk on jätkata spordi rahastamise reformi ning vähendada bürokraatiat riigi ja spordiorganisatsioonide omavahelises suhtluses. „Seadusemuudatus tagab senisest lihtsama korra ning aitab vähendada ka võimalikke maksuriske. Kuid lähtudes inimlikust seisukohast annab hüvitis spordikohtunikele lisamotivatsiooni sellega tegelemiseks,“ ütles Dmitrijev.

Riigieelarves ette nähtud toetus suunatakse üksnes Eesti-siseste saavutusspordi võistluste läbiviimisele. Seaduse jõustumisel eraldatakse toetus spordialaliitudele ning spordiühendustele, kes vastutavad täiskasvanute ja noorte Eesti meistrivõistluste ja piirkonna meistrivõistluste läbiviimise eest.

Tagasiside