Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Kagu-Eesti toetusrühm kohtus täna päästeameti ja Elektrilevi esindajatega, et saada ülevaade lõuna regiooni räsinud tormi tagajärgedest ja selgitada, milliseid puudusi sellega seoses esines.

Riigikogu Kagu-Eesti toetusrühma esimehe Anneli Oti sõnul andis torm hea õppetunni, kuidas tulevastes kriisiolukordades paremini toime tulla. „Sellist tormi pole Kagu-Eestis nähtud aastaid ning kuna valmisolekut polnud, halvas see piirkonna juba esimestel tundidel. Paljudel omavalitsustel on kriisiplaanid küll olemas, aga kui mobiilside puudub ja infot edastada ei saa, on need kasutud,“ ütles Anneli Ott. „Kahtlemata andsid ametkonnad ja kohalikud inimesed oma parima, kuid kindlasti on vaja parandada nii reageerimisvõimet kui ka rollide jaotust, et tulevikus selliseid olukordi paremini koordineerida.“

„Kagu-Eesti juhtum näitas ilmekalt, et kriisi lahendamiseks puudus keskne koordinaator, kes oleks hinnanud riske ja nende ulatust. Üks ettepanek on see, et seda rolli võiks kanda Päästeamet, kes tagaks inimestele ja omavalitsustele parema valmisoleku sellisteks kriisideks ja koordineeriks asutustevahelist koostööd kriisiolukordade lahendamisel. Vastutus oma ülesannete täitmise eest jääks igale ametkonnale,“ ütles kohtumisel Päästeameti juht Kuno Tammearu.

„Harukordne torm on ühtlasi ka ääretult väärtuslik õppekoht. Elektrilevil on aastakümnete pikkused kogemused ulatuslike tormikahjude likvideerimisel elektrivõrgus. Enne tormi tegime kriisiõppusi, leppisime kohalike omavalitsustega kokku prioriteetseid objekte, kuid saime tõestust, et lahing on parim treening, mis aitab meelde tuletada, et katkematu elektriühendus ei ole kunagi enesestmõistetav,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend. „Mul on hea meel, et me oluliste osapooltega koos täna tormist järeldusi teeme. Taolisteks äärmuslikeks sündmusteks valmisolek tähendab pidevat eesmärgipärast koostööd.“

Riigikogu Kagu-Eesti toetusrühma järgmine kohtumine on 11. detsembril majandus- ja kommunikatsiooniministri Taavi Aasaga.

Tagasiside