Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis täna vastu seadusemuudatused, millega tõhustatakse meetmeid, et reageerida ohtlike kalduvuskurjategijate ning välismaalastest kurjategijate poolt toime pandud kuritegudele.

„Seadusemuudatuste eesmärkideks on korduvkuritegevuse vähendamine ja seeläbi ühiskonna turvalisuse suurendamine,“ ütles Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Karilaidi sõnul luuakse seadusega võimalus kohaldada eluaegset vangistust varasema retsidiivse minevikuga isikutele, kes on toime pannud tapmise või seksuaalkuriteo.

„Välistatakse korduvalt seksuaalkuritegusid või teisi raskemaid kuritegusid toime pannud isikute karistuse täielikult tingimisi kohaldamata jätmine,“ ütles Karilaid. „Kohtule pannakse kohustus hinnata süüdlase (nt seksuaalkurjategija) tingimisi ennetähtaegse vabastamise korral tema osalemist või nõusolekut osaleda uue kuriteo toimepanemise riski vähendavates tegevustes (nt ravis, teraapias vms programmis).“

Karilaidi sõnul sätestatakse kohustuslik karistusjärgne käitumiskontroll ohtlikele kalduvuskurjategijatele, keda ei vabastata vangistuse kandmisest tingimisi ennetähtaegselt.

Karilaid ütles, et välismaalastest kurjategijate suur arv kahjustab ühiskonna turvalisust. „Väljasaatmise kohaldamata jätmise või vabatahtlikult riigist lahkumata jätmise korral esineb arvestatav risk, et välismaalasest kurjategijad võivad vangistusest vabanemisel panna toime uusi kuritegusid,“ sõnas õiguskomisjoni esimees. „Riik peab tagama, et välismaalased ei saaks Eestis ohtlikke kuritegusid toime panna. Selleks tuleb pöörata senisest enam tähelepanu välisriigi kodanikust kurjategija lisakaristusena väljasaatmisele kooskõlas Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga.“

Eesti vanglates on seisuga 31.12.2017 kokku 2526 isikut, kellest 1631 on Eesti kodakondsusega, 662 isikut on määratlemata kodakondsusega või ilma kodakondsuseta ning 233 isikut on välisriigi kodakondsusega.
Riigikogu võttis täna vastu Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.

Tagasiside