Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus läbis esimese lugemisele eelnõu, mis näeb ette täiendavate meetmete rakendamise laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjatele.

„Eelnõu võimaldab täiendavalt tunnistada kehtetuks elatise võlgniku reisidokumendid- näiteks Eesti kodaniku pass, ajutine reisidokument, meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus ning keelata ka nende väljaandmine,“ ütles Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Karilaid ütles, et kuna ID-kaardi omamine on Eestis kohustuslik alates 15. eluaastast, ei saa seda elatise võlgnikul kehtetuks tunnistada ning piirata tema vaba liikumise õigust Euroopa Liidus.

„Küll aga piiraks meede elatise võlgniku õigust reisida Euroopa Liidust väljapoole,“ selgitas Karilaid. „Kui kohtutäituril ei ole õnnestunud elatise võlgnikult kahe kuu jooksul elatist välja nõuda, saab kohtutäitur reisidokumendi kehtetuks tunnistamiseks ja uue andmise keelamiseks pöörduda kohtusse.“

Karilaidi sõnul näeb eelnõu ette võimaluse ühe meetmena rakendada elatisvõlgniku sõiduki loovutamist.

„Selleks soovitakse luua liiklusregistrisse lisamärge, mille alusel saab politsei võlgniku sõiduki kohtutäiturile üle anda,“ märkis Karilaid. „Eelnõu kohaselt kohustatakse kolmandaid isikuid (nt pangad, kasiinod, pandimajad jms), kellel on kohustus isikut tuvastada, keelduda elatise võlgnikule üle 5000 euro suurusest rahalise kohustuse täitmisest sularahas.“

Eelnõu seadusena jõustumine on kavandatud 1. jaanuaril 2021.

Kehtiva õiguse järgi on võimalik peatada elatise võlgnike õigusi ja lubasid (nt mootorsõiduki juhtimisõigus, relvaluba, kalastuskaart), keelduda võlgnikule toetuse maksmisest (nt erametsaomanike toetus), nõuda kolmandalt isikult võlgniku eest tasutud raha arestimist või avalikustada võlgnike nimed. Need meetmed jõustusid 1. märtsil 2016.

Tagasiside