Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus läbis esimese lugemise seaduse eelnõu, millega luuakse võimalus rakendada õpilaste suhtes täiendavaid mõjutusmeetmeid eesmärgiga tagada turvaline, õppimist soodustav koolikeskkond.

„Luuakse võimalus rakendada mõjutusmeetmeid õpilaste suhtes, kelle kasutuses koolis on keelatud ese,“ selgitas Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid. „Koolil on põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt kohustus tagada koolis viibivate laste turvalisus ja tervise kaitse.“

Karilaid ütles, et turvalisuse tagamiseks, ohuolukordade ennetamiseks ning vajadusel sekkumiseks näevad muudatused ette võimaluse koolil rakendada täiendavaid mõjutusmeetmeid.

„Näiteks selliste esemete ja ainete kooli hoiule võtmine, mis võib kujutada ohtu õpilase ning teiste isikute elule ja tervisele,“ sõnas Karilaid. „Eelnõu kohaselt on lubatud õpilase ja tema esemete kontrollimine vaatlemise ja käega kompimise teel, samuti õpilase kasutuses oleva suletud kapi kontrollimine vaatlemise teel.“

Riigikogus läbis eile esimese lugemise põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu.

Tagasiside