Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna jätkub Riigikogus Keskerakonna fraktsiooni algatatud Välismaalaste seaduse muutmise eelnõu esimene lugemine. Seaduse jõustumisel oleks võimalik Eestisse elama asuda välismaalastel, kel on Eestis püsivalt elav vanem või vanavanem, kes pole ise suuteline toime tulema.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Yana Toom märkis, et eelnõu algatajate sooviks on anda võimalus lastele või lapselastele tulla Eestisse oma lähedastele appi. „Kahjuks ei ole praegu seaduses sellist võimalust, kuid inimesed tunnevad selle järele vajadust ning on selle murega ka meie poole pöödunud.

„Antud eelnõu tühistaks ka tiheda majandusliku sideme nõude abikaasade vahel Eestisse elama asumiseks,“ rääkis Toom, „praegu kehtivate seaduste järele pole aga võimalik äsja abiellunud isikutel taotleda Eestis asuva abikaasa juurde tähtajalist elamisluba, kuna majanduslik side võib tekkida alles pärast kooselu. Samuti on praktikas väga populaarsed abieluvaralepingud, mis samuti välistavad tähtajalise elamisloa taotlemise.“

Eelnõu seletuskiri sätestab eesmärgiks lihtsustada perekondade taasühinemist ühiskonna stabiilsuse ja majandusliku ning sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamiseks. Alates 2003. aastast kehtivad ühtsed Euroopa sisserändeeeskirjad, millega reguleeritakse ELi tasandil tingimusi, mille alusel kolmandate riikide kodanikud saavad kasutada õigust perekonna taasühinemisele.

Riigikogu põhiseaduskomisjon tegi ettepaneku antud eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.

Tagasiside