Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna tuleb Riigikogus esimesele lugemisele Keskerakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on üheselt mõistetavalt sätestada, millisel tingimusel on õpilasel riigieksam sooritatud ning kaasata tugispetsialistide teenuse rakendajate ringi ka riik. Veel määratleb eelnõu õpetaja vahetu õppekasvatustöö mahu tema teiste tööülesannete kõrval ning taastab õpetajate atesteerimine. Kultuurikomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada.

„Me ei pea mõistlikuks olukorda, kus riigieksam on sooritatud nii 1 punktiga kui ka 20 punktiga maksimaalsest tulemusest ning leiame, et see lävend peaks olema vähemalt 20 protsenti,“ ütles Riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees Mailis Reps, „lisaks peame vajalikuks tugispetsialistide teenuse rakendamise kooli pidajale koostöös riigiga ning et ka tugispetsialistidele kehtestatakse töötasu alammäär.“

Reps märkis, et seadusmuudatus teeb ettepaneku sätestada, et vahetu õppekasvatustöö ei tohi ületada 60% õpetaja tööajast ning taastada õpetajate atesteerimine. „Peame ka vajalikuks, et klassijuhatamise eest oleks ette nähtud eraldi tasu.“

Eesti Keskerakonna fraktsioon andis põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu üle 11. septembril käesoleval aastal.

Tagasiside