Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus läbis täna esimese lugemise otsuse „Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035“ eelnõu, mis määratleb Eesti rahvastikupoliitika üldise eesmärgi ja põhimõtted.

„Eesti rahvastikupoliitika eesmärk on kindlustada Eesti rahvastiku kestlikkus ja tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade,“ ütles probleemkomisjoni rahvastikukriisi lahendamiseks esimees Siret Kotka-Repinski. „Selleks on tähtis tagada laste sündimiseks ja kasvamiseks toetav keskkond, et väheneks soovitud laste ja tegeliku laste arvu vaheline lõhe; aidata ühiskonnal, kogukondadel ja üksikisikutel kohaneda eluea pikenemise ja vanemaealiste osatähtsuse suurenemisega; vähendada majanduslikest põhjustest tingitud väljarännet, soodustada tagasirännet ja toetada tagasirännanute kohanemist Eestis; suurendada inimeste heaolu luues tingimused nende võimete täielikumaks arendamiseks ning rakendamiseks.“

Kotka-Repinski sõnul on Riigikogu käesolev koosseis võtnud rahvastikuprobleemide suhtes varasemast aktiivsema hoiaku, mis väljendub nii Riigikogu probleemkomisjoni loomises rahvastikukriisi lahendamiseks kui ka Riigikogu rahvastiku toetusrühma töös.

Kotka-Repinski sõnul iseloomustab võrreldes aastatel 2009–2013 kehtinud rahvastikupoliitika alustega praegust dokumenti pikem toimeperiood ja laiem valdkondlik ulatus.

„Käsitletud teemadest on teistest olulisemad sündimuse, perede ning rändega seonduv, millel on otsene ja tugev mõju Eesti rahvaarvule ja rahvastiku koostisele,“ sõnas Kotka-Repinski. „Lisaks on käsitletud rahvastiku tervist, ühiskonna vananemist, hargmaisust, lõimumist ning heaolu.“

Kotka-Repinski ütles, et rahvastikukriisist väljapääsu leidmise jaoks on rahvastikupoliitika põhialustest siiski palju olulisem nende tegevuse sisukus, mis dokumendi Riigikogus vastuvõtmisele peavad eelseisvate aastate vältel järgnema.

Tagasiside