Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna tuleb Riigikogus arutlusele koolieelse lasteasutuse seaduse muutmine, mille kohaselt kehtestatakse koolieelsete lasteasutuste õpetajatele palga alammäärad.

“Kahjuks on suur osa õpetajatest – lasteaiaõpetajad – välja jäetud valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärade määratlusest. Mõned omavalitsused, näiteks Tallinna linn ja Harku vald on omapoolselt need kehtestanud, kuid paljudel puuduvad selleks rahalised võimalused,“ rääkis Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Mailis Reps.

Repsi sõnul on lasteaiaõpetajatele kehtestatud õpetajate kvalifikatsiooninõuded, täiendkoolituskohustus jm kvaliteedi kindlustamise nõuded, kuid puuduvad palga alammäärasid. „Lasteaiaõpetajate töö paneb aluse lapse arengule kogu eluks, kuid vastutus, mida lasteaiaõpetajatelt nõuame ei vasta täna saadavale töötasule.“

„Eelnevast tulenevalt on oluline kehtestada riiklikud lasteaiaõpetajate palga alammäärad ning riigieelarve sihtotstarbelised eraldised omavalitsuste tulubaasi suurendamiseks. Ühelt poolt anname sellega omavalitsustele lisaraha lasteaiaõpetajate palga tõstmiseks ning teiselt poolt tagame lasteaiaõpetajate õiglasema kohtlemise,“ lisas Mailis Reps.

Keskerakonna fraktsiooni algatatud seaduseelnõu teeb ettepaneku, et koolieelsete lasteasutuse pedagoogide palga alammääras lepivad kokku Vabariigi Valitsus, kohalike omavalitsusüksuste volitatud esindajad ja lasteasutuste registreeritud ühenduste volitatud esindajad ning need kehtestab Vabariigi Valitsus. Kui kokkulepet ei saavutata, otsustab alammäärade suuruse Vabariigi Valitsus. Lisaks näeb eelnõu ette, et kooskõlas riigieelarve seadusega määratakse igal aastal riigieelarvest sihtotstarbeliste eraldistena vähemalt 20 protsendi ulatuses toetust valla- või linnaeelarvetele munitsipaallasteasutuse pedagoogide töötasu ja sotsiaalmaksuga seotud kulude katmiseks.

2013. aasta Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate (noorempedagoog ja pedagoog) töötasu alammäär on 715 eurot. Lisaraha omavalitsuse tulubaasi eelnõu rakendamiseks on 10,44 miljonit eurot.

Tagasiside