Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed esitasid täna arupärimise regionaalminister Vallo Reimaale, kellelt soovitakse selgitusi Keila linnajuhtide asjatundmatu ning lohaka asjaajamisega tekitatud kahju kohta.

17. aprilli ilmus ajalehes „Postimees” lugu pealkirjaga „Keila linn peab tagasi maksma Paldiskile läinud soojalaenu”. Nimetatud teemat on Postimees käsitlenud ka varem, nt 18.detsembril 2006 (pealkirjaga „Keila linn peab tagasi maksma Paldiski kunagi võetud hiigellaenu”)

Artikli ajendiks oli ringkonnakohtu otsus selle kohta, et Keila linn peab tagasi maksma 1996. aastal Paldiski katlamaja remondiks võetud laenu. Nõutav summa koos viivistega ulatub üle 20 miljoni krooni. Seega on Keila endiste linnajuhtide asjatundmatu ning lohakas asjaajamine tekitanud linnale suured varalised kohustused. Keila praegune linnajuht Tanel Mõistus tõdeb 18. detsembri Postimehes, et võimalikul laenu tagasimaksmisel jääb Keilal ehitamata uus kool ja lasteaaed ning rajamata uued vee- ja kanalisatsioonitrassid.

Lähtudes eeltoodust esitasid Keskfraktsiooni liikmed regionaalministrile järgmised küsimused:

Kas olete end juba antud teemaga kurssi viinud teemaga ning suudate pakkuda omapoolset lahendust?
Kas nõustute 2002 märtsis esitatud Rahandusministeeriumi seisukohaga, et kuna Keila linn ei ole aktiga laenukohustust Paldiski linnale üle andnud, peab Keila linn võetud laenukohustust täitma?
Kuidas endise omavalitsusjuhina hindate tekkinud olukorda ja kas peate Keila ekslinnapead Leino Mägi kaasvastutavaks antud olukorra tekkimisel?
Kas peate põhimõtteliseks õigeks, et lohaka asjaajamisega linnale või riigile miljoneid kroone kahju tekitanud isik võiks edaspidi kandideerida kõrgetele riigi- või kohaliku omavalitsuse ametikohtadele?

Tagasiside