Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna oli Riigikogus esimesel lugemisel Keskerakonna fraktsiooni algatatud Tulumaksuseaduse muutmise seadus, mille jõustumisel tõusnuks kohalikele omavalitsustele eraldatav tulumaksu osa 12,13%-le. Eelnõu Riigikogu kõnepuldis kaitsnud Mihhail Stalnuhhin rõhutas, et selle vastuvõtmine aitaks parandada kohalike omavalitsuste poolt korraldavat elukeskkonda ja inimeste sotsiaalset toimetulekut. Reformierakonna ja IRLi saadikute häältega lükati aga antud eelnõu tagasi ning see langes menetlusest välja. 
„Kui kohalike omavalitsuste tulubaas, mis koosneb peamiselt neile laekuvast tulumaksu osast, tasandusfondist, maamaksust, kohalikest maksudest ja keskkonnatasudest, oli 2008. aastal 901,4 miljonit eurot, siis arvestades raha ostujõudu, peaks see 2013. aastal olema 1 miljard ja 58 miljonit eurot, et omavalitsustel oleks võimalik teenuseid pakkuda 2008. aasta mahus,“ ütles Mihhail Stalnuhhin.

„Majanduskriisi ajal vähendati omavalitsustele laekuvat tulumaksu osa 11,4%-le ning tegemist pidi olema ajutise meetmega,“ rääkis riigikogulane, „ajutine lahendus, nagu tihti kipub juhtuma, jäi püsivaks. Nii üha süveneb olukord, kus kohalikel omavalitsustel ei ole piisavalt rahalisi vahendeid oma põhiseaduslike ega riigi poolt antud ülesannete täitmiseks. Täiendavat rahastamist vajavad lasteaedade ja koolide ehitamine, kohalike teede remont, haridus- ja kultuuritöötajate palgasüsteem, ühistransport ja muu taoline.“

„Lisaks majanduslangusest tingitud eelarvetulude vähenemisele on tulumaksu ja tasandusfondi kärpimise otsus aastatel 2009–2012 vähendanud kohaliku elu korraldamiseks mõeldud vahendeid peaaegu 190 miljoni euro ulatuses,“ lisas Stalnuhhin, „just selle summa võrra on linnades ja valdades vähem raha näiteks lasteaedade, koolide, tänavavalgustuse jaoks, teede remondiks, noorsootööks ja sporditegevuseks.“

Mihhail Stalnuhhin rõhutas, et kohalike omavalitsuste tulubaasi jätkuvalt madalal tasemel hoidmine on raskendanud omavalitsuste arengut ning ka Euroopa Liidu tugifondide ja vahendite täismahus kasutamist.

Tagasiside