Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed esitasid peaminister Andrus Ansipile arupärimise, milles soovivad selgitust, kuidas plaanib valitsus pärast järjekordsete omavalitsuste tulude vähendamist hüvitada neile kohalike teenuste osutamiseks vajalikud vahendid.

Koalitsioonilepe lubab alates 1. jaanuarist 2013 kaotada maamaksu kodu alusele maale tiheasustusega kuni 1500m2 ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses. Keskvalitsuse maksutulude alanemist lubatakse alles 2015 aastast.

“Kui valitsus vähendab omavalitsuse tulusid, siis tuleb tal leida vahendid selle hüvitamiseks. Samas pole keskvalitsus andnud omavalitsustele kindlust, kuivõrd plaanitakse omavalitsustele saamata jäänud tulu hüvitada näiteks valitsusele laekuvatest maksudest või oma valitsemiskulude arvelt,” rääkis Ratas.

„Omavalitsuste tulude vähendamisel on kannatajateks eelkõige väikelinnad ja maaomavalitsused. Valitsus suurendab selle lubaduse täitmisega ainult regionaalseid lõhesid ning kaotajaks on Eesti inimene. Vahendeid kohalike teede korrashoiuks, investeeringute toomiseks ja alushariduse arendamiseks jääb järjest napimaks,” selgitas Ratas muudatuse võimalikke tagajärgi.

„Riigikohtu 16. märtsi lahendist selgub, et kohalikele omavalitsustele pandud ülesanded ja rahaline kate ei ole selged ega omavahel tasakaalus,” märkis Ratas.

„Riiklike kohustuste täitmisega seotud kulud tuleb katta riigieelarvest ja kohalikud kulud kohalikust eelarvest. Seega tuleb lahus hoida riigieelarve vahendid kohalike eelarvete vahenditest. Lahendist tuleneb, et tänaseni ei ole selged kohalikele omavalitsustele pandud ülesanded ja rahaline kate. Seetõttu kohustaski Riigikohus oma otsusega riiki vastavaid õigusakte välja töötama,” lisas Ratas.

Ratas juhtis tähelepanu, et nimetatud otsuse jõustumisest on möödunud juba aasta, kuid valitsus ei ole siiani teinud midagi kohtuotsuse täitmiseks. „Lahendamata on jätkuvalt probleem, mis suurendab kodanike hulgas segadust ja ebakindlust, kes peab juhtima avalike teenuste kvaliteeti ning korraldust,” lõpetas Ratas.

Tagasiside