Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitas täna peaminister Andrus Ansipile arupärimise, milles peaminister peab selgitama valitsusliidu programmi lasteaiakohtade rahastamise kohta.

„2007. aasta Riigikogu valimistel lubas Reformierakond pöörata erilist tähelepanu pere- ja rahvastikupoliitikale, sealhulgas lubati luua uute lasteaedade ehitamiseks 400 miljoni krooni suuruse aastamahuga riikliku investeeringute programmi “Igale lapsele lasteaiakoht!”, et kõik vanemad, kes soovivad lapse lasteaeda panna, saaksid seda teha,“ ütles Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Olga Sõtnik.

„Valitsus ei ole eraldanud programmile „Igale lapsele lasteaiakoht”  raha lubatud mahus. Seega ongi lubadus jäänud vaid lubaduseks ja reaalsuseks pole see saanud. Lisaks on lasteaedade üldine  rahastamine tegelikult vähenenud 5,6% võrra.“

Sõtnik tõdes, et lasteaiakohtade puudumisel ei ole pärast vanemahüvitise lõppu lastevanematel võimalik tööle naasta.

Sõtnik meenutas, et  2008. aasta septembris kinnitas peaminister Riigikogus, et valitsus on planeerinud jätkata programmi „Igale lapsele lasteaia koht“ kuni aastani 2011 ehk oma volituste lõpuni.

Sõtnik märkis, et Tallinn alustas programmiga „Lasteaiakoht igale lapsele” juba 2007. aastal ja on tõstnud eelarves lasteaedade investeeringuid aastast aastasse.

Valitsusliidu tegevusprogramm aastateks 2007-2011 näeb ette, et lasteaiakohtade arvu suurendamiseks ning lasteaiaõpetajatele põhikooliõpetajatega võrdse alampalga maksmisele kaasaaitamiseks loob valitsus riikliku investeeringute programmi „Igale lapsele lasteaiakoht!” 400 miljoni krooni suuruses aastamahus ning algatab seadusemuudatused, mis aitavad lahendada lasteaiakohtade nappust.

Seoses eeltooduga palub Keskerakonna fraktsioon peaministril vastata järgmistele küsimustele:

1. Kas valitsus on loobunud programmist „Igale lapsele lasteaia koht”? Või millal on plaanis antud programmiga jätkata?

2. Millised tegevused jäid lubatud programmis täitmata? Millised lasteaiad jäid selle programmi tõttu loomata/renoveerimata?

3. Euroopa riikide kogemused kinnitavad, et sündide suurendamiseks tuleb tagada mitte ainult vanemahüvitis, vaid ka edaspidine toimetulek. Kas valitsus tunneb vastutust, kuna lasteaiakohtade puudumisel ei ole pärast vanemahüvitise maksmise lõppu võimalik lastevanematel võimalik tööle naasta?

4. Millised valitsusliidu tegevusprogrammis mainitud seadusemuudatused on valitsus algatanud lasteaiakohtade nappuse vähendamiseks?

5. Kas valitsuse arvates on lasteaia kohtade probleem lahendatud?

6. Kui suurel hulgal omavalitsustel on täna probleeme laste päevahoiu kohtade kohese tagamisega? Kas riigil on ülevaade selle kohta kui palju lapsi on praegu järjekorras?

7. Kas riik tahab loobuda munitsipaallasteaedade süsteemist ja tulevikus jääda lootma vaid eralasteaedadele?

Tagasiside