Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Minister Jänes peab selgitama valitsuse tegevusetust Euroopa kultuuripealinna projektis

Riigikogu Keskerakonna ja SDE fraktsiooni liikmed esitasid täna kultuuriminister Laine Jänesele arupärimise, et minister selgitaks, miks pole valitsus täitnud oma kohustust rahastada riigi algatusel Eestisse taotletud Euroopa kultuuripealinna projekti.

„Valmistumine Eestit Euroopas tutvustavaks ürituseks käib juba täiel hool,“ ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Evelyn Sepp.

Tallinna taotluses esitatud kultuuripealinna programmi eelarve aastateks 2007-2012 oli kokku 37 miljonit eurot. Taotluses oli kirjas: „linn kavatseb rahastada ligikaudu 1/3 programmikulutustest; eeldatakse et keskvalitsus rahastab samuti 1/3 kulutustest ja ülejäänud osa tuleb muudest allikatest“.

„Sarnast rahastamise skeemi kasutab ka Turu linn,“ märkis Sepp.

Sellega seoses soovib Keskerakonna fraktsioon minister Jäneselt vastuseid järgnevatele küsimustele:

1)                              Tallinna linn on SA Tallinn 2011 eelarvesse panustanud perioodil 2007-2010 59,2 miljonit krooni. Kui suures ulatuses on panustanud riik kultuuripealinna projekti? Seejuures palume sinna summasse mitte arvestada investeeringuid, mis ei lähe ei linna ega riigi puhul ettenähtud rahastamise puhul arvesse. Europarlamendi otsus, millega määratakse Euroopa kultuuripealinnade valiku kord ja kriteeriumid aastateks 2007-2019  ütleb selge sõnaga, et kultuuripealinna kultuuriprogramm peab olema loodud spetsiaalselt kultuuripealinna aastaks ja Euroopa mõõtmega. Seega programmi tingimused välistavad tavapärase kultuurielu riigieelarvest toetamise ja investeeringute tõlgendamise kultuuripealinna eelarve osana. Samuti ei saa kleepida kõikidele kultuurisündmustele juurde kultuuripealinna silti, vaid programmi otsustab SA loomenõukogu ja kinnitab SA nõukogu ning ainult need üritused on ametliku programmi osa.

2)                              Meediast on käinud läbi, et riik panustab kultuuripealinna 300 miljonit krooni. Kuidas on see arv saadud?

3)                              2008 a suvel esitas Tallinn Brüsseli valikukomisjonile vahearuande ja 5. novembril 2008 oli monitooringukoosolek Brüsselis, misjärel esitas valikukomisjon koosoleku kohta raporti. Raportis avaldatakse rahulolu, et linna rahastus on garanteeritud ja ollakse mures, et riigi rahastus on jätkuvalt „kavandatud“, aga mitte „formaalselt kinnitatud“. Raport sõnastab konkreetselt, et tuleb esitada täiendavad garantiid projekti riigipoolse rahastamise kohta. Kas tänaseks on olemas garantii riigipoolse rahastamise kohta?

4)                              Kas poliitiline vastasseis paneb kultuuriministrit teadlikult aasta kultuurisündmust alarahastama?

5)                              Kui igal pool toonitatakse, et tegemist on kogu Eesti projektiga, aga mitte Tallinna eraasjaga, siis miks jäetakse rahastus selgelt vaid Tallinna mureks?

Tagasiside