Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus võeti täna vastu seadus, millega nähakse ette riigi poolt tasustatud hoolduspuhkus puudega isiku töötavale lähedasele või määratud hooldajale. Kehtestatava hoolduspuhkuse eesmärk on anda töötajale vaba aega, et tegeleda sügava puudega isiku erivajadustega.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni kuuluva Marika Tuus-Lauli sõnul peab riik veelgi enam väärtustama inimesi, kes oma lähedase hooldamisega igapäevaselt tegelevad. „Praegu on sügava puudega isiku hooldamiseks võimalik alternatiivina kokkuleppel tööandjaga võtta tasustamata puhkust, mille korral aga kaotab töötaja osa oma sissetulekust. Seadusemuudatusega nähakse ette, et sügava puudega isiku erivajadustega tegelev inimene saab viis päeva puhkust riigi kulul. Tasustatud hoolduspuhkuse eesmärk on soodustada hoolduskoormusega töötaja tööelus püsimist, andes talle täiendavat vaba aega sügava puudega lähedase hooldamiseks või hooldamise korraldamiseks,“ sõnas Marika Tuus-Laul, lisades, et töötasu hakatakse hüvitama töötasu alammäära alusel.

Poliitiku sõnul esineb Eestis märkimisväärselt palju selliseid juhtumeid, kus hooldajal tuleb ennast töölt lahti võtta, mistõttu katkeb tööstaaž või jäävad pooleli õpingud. „Sotsiaalministeeriumi 2009. aasta uuringust selgub, et 18 protsenti 16-64 aastastest õppivatest või töötavatest hooldajatest on pidanud puudega pereliikme abistamiseks kas vähendama koormust töötamisel ja õppimisel või halvemal juhul neist üldse loobuma. Kuid täna on probleem veelgi põletavam ning nende inimeste hulk suurenenud,“ ütles Marika Tuus-Laul.

Seaduse jõustumisel on töötajal õigus saada kuni viie tööpäevalist puhkust, kui ta on sügava puudega täisealise vanem, vanavanem, õde, vend, laps või lapselaps. Samuti nähakse tasustatud puhkust ette abikaasale või registreeritud elukaaslasele, lähedasele või kohaliku omavalitsuse poolt määratud hooldajale.

Riigikogu 2018. aasta eelarves on sügava puudega isiku töötavale lähedastele eraldatud 700 000 eurot. Aastatel 2018-2021 eraldatakse riigi poolt sügava puudega isiku lähedastele ja määratud hooldajatele eelarvest hoolduspuhkuse võimaldamiseks üle 3,2 miljoni euro.

Tagasiside