Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna, 6. märtsil toimus Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, mis keskendus eakate hakkama saamisele tänases Eestis.

Keskerakondlasest Riigikogu liikme Marika Tuus-Lauli sõnul on viimase 15 aastaga paljudes sihtgruppides ära tehtud suur töö, kuid varasesemast enam peaksime keskenduma eakate probleemidele tänases Eestis. „Oleme loonud helde vanemahüvitise süsteemi ning suure tähelepanu on saanud tööeas erivajadustega inimeste tööle aitamine, kuid eakate abistamine on jäänud tahaplaanile. Seetõttu on oluline keskenduda ka küsimustele, mis puudutavad meie pensionäre. Peame leidma eakatele võimalused inimväärseks vananemiseks,“ sõnas Marika Tuus-Laul.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni kuuluva Tuus-Lauli sõnul on tänastes hooldekodudes toimuv murettekitav ning praegune süsteem vajaks muutmist. „Hooldekodu teenus on kohutavalt kallis ning inimese pension ei kata isegi poolt hooldekodu kohamaksust. Misjärel jääb üle loota lastele, kuid kui lastel piisavalt ressursse pole, tuleb abi paluda omavalitsusest, kust toetuse saamine ei pruugi osutuda lihtsaks. Peame jõudma selleni, et ka eakas oleks rahaliselt iseseisev ning oleks suuteline ise oma kulud katma. Mäletatavasti tõstsime pensione 2005.-2007. aastal valitsuses olles 40 protsenti, kuid saame rahul olla alles siis, kui pension on teiste Euroopa riikidega võrreldav. Täna on siiski keskmine vanaduspension allpool vaesuspiiri. Praegu üles kerkinud eakate teema, on aga sellega otseselt seotud.“

„Üheks võimalikuks lahenduseks oleks luua hoolduskindlustus, mis on paljudes riikides tervisekindlustuse kõrval levinud praktika. Hoolduskindlustuse mõte on tagada eakatele inimväärne elu, kuid kindlustunne ka tema lähedastele. Hetkel peavad oma vanema eest hoolt kandma lapsed, sõltumata rahalistest võimalustest, kuid see ei peaks nii olema,“ ütles Tuus-Laul. Ta lisas, et tänane süsteem vajab kiiremas korras lahendust, sest meil kõigil on ju visioon, kuhu Eesti solidaarse ühiskonnana jõuda võiks,“ lisas Marika Tuus-Laul lõpetuseks.

Tagasiside