Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kiitis heaks sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, mille kohaselt hakkavad hooldekandeasutustes viibivad inimesed saama riigi toel abivahendeid samadel tingimustel nendega, kes elavad kodus.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Marika Tuus-Lauli sõnul on seaduseelnõu eesmärk tagada abivajajate võrdne kohtlemine. „Muudatuse jõustumise järgselt ei kehti enam erisus, mille kohaselt ei ole hoolekandeasutuses viibivatel inimestel õigust mitteindividuaalsete abivahendite ostmisel või üürimisel riiklikule soodustusele,“ sõnas Tuus-Laul, kinnitades, et vastav erisus jääb siiski kehtima isikutele, kes viibivad vangistuses või eelvangistuses, sest tegu on riigieelarvest rahastatava teenusega.

„Senise korra järgi kompenseeris riik hoolekandeasutustes viibivatele inimestele individuaalsete abivahendite nagu protees või ortoos ostmist või üürimist. Mitteindividuaalsete abivahenditele, näiteks ratastooli või mähkmete puhul seda ei soodustatud,“ märkis Tuus-laul.

Riigikogu liikme sõnul paraneb seaduse muudatuse tagajärjel hoolekandeasutuses viibivate inimeste elu- ja hooldusteenuse kvaliteet. „Seni on mitteindividuaalseid abivahendeid ostnud hoolekandeasutuses viibivad inimesed ise või on hooldekodu need taganud. Paraku pole paljudel inimestel rahalist võimalik tagada endale kaasaegseid ja kvaliteetseid abivahendeid ning hoolekandeasutuste poolt pakutud abivahendid ei pruugi olla alati just parimas seisukorras ega vastata inimese individuaalsetele vajadustele,“ tõdes Tuus-Laul.

„Seadusemuudatus annab ka hoolekandeasutustes viibivatele eakatele või puuetega inimestele tagada sama kvaliteetseid ning vajadustele vastavaid abivahendeid kui täna kodus elavatele inimestele,“ avaldas Tuus-Laul heameelt.
Seadus on kavandatud jõustuma 2019. aasta 1. jaanuaril.

Tagasiside