Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Iga kriis toob esile kitsaskohti, kuid annab samas võimalusi töötada välja innovatiivseid lahendusi, ütleb Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Marek Jürgenson parlamendis esimese lugemise läbinud seaduse eelnõu kohta, mis võimaldab parlamendil viia läbi kaugosalusega istungeid.

“Eriolukord lõi Riigikogu töörütmi pisut segamini,” nendib Marek Jürgenson. “Üheltpoolt oli saadikutel vaja käia komisjonides ja istungite saalis tavapärast tööd tegemas. Teisalt oli mõistetav ka nende inimeste otsus, kes soovisid lähikontakte vältida. Seetõttu oli ladusa tööprotsessi tagamiseks vaja sõlmida fraktsioonidesiseseid ja fraktsioonidevahelisi erikokkuleppeid.”

Marek Jürgensoni sõnul lõi Riigikogu Kantselei kiiresti võimaluse interneti vahendusel koosolekuid pidada ja komisjonid said oma tööd virtuaalsel teel jätkata. “Siiamaani oleme suures saalis kiireloomuliste eelnõude hääletamisega operatiivselt hakkama saanud, kuid tulevikku silmas pidades on vaja välja töötada püsiv lahendus, mis annab kõikidele Riigikogu liikmetele võimaluse seadusandlikus protsessis kaasa lüüa,” selgitab Marek Jürgenson.

Seaduse eelnõu 176SE vastuvõtmise korral saavad Riigikogu liikmed ja teised Riigikogu istungil osalevad isikud osaleda elektrooniliste vahendite abil istungil füüsiliselt kohal olemata. Kaugosalusega istungi võib läbi viia, kui Riigikogu liikmele on tagatud võimalus eemal viibides istungit jälgida ja teha reaalajas istungi toiminguid (eelnõu esitamine, ettekanded, suulised küsimused, sõnavõtud, protestid, hääletamine ja muud toimingud) ning võimalus anda teada nende tegemise takistusest.

“Kaugosalusega istungi toimumise otsustab Riigikogu juhatus kaalukate põhjuste olemasolul,” rõhutab Marek Jürgenson. “Kaugosalusega istungil on Riigikogu otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole koosseisust. Kaugosalusega istungi toimumisest teatab Riigikogu esimees Riigikogu liikmetele massiteabevahendite kaudu vähemalt kolm päeva enne istungi toimumist. Kaalukate põhjuste olemasolu korral võib etteteatamise aeg olla lühem.”

Tagasiside