Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed esitasid täna arupärimise Rein Langile kultuuripoliitika eesmärkide seadmisest, mille jaoks Riigikontrolli auditi hinnangul puudub ministeeriumil piisav informatsioon. 

„Veebruaris valminud „Kultuuri rahastamise eriaruanne“ tõi välja mitu olulist probleemi kultuuripoliitika valdkonnas,“ rääkis arupärimise üle andnud Keskerakonna fraktsiooni liige Priit Toobal.

Toobali sõnul juhtis Riigikontroll muuhulgas tähelepanu asjaolule, et kultuuripoliitiliste eesmärkide seadmiseks ja strateegiliste valikute tegemiseks puudub piisav info. „Eraldi rõhutatakse aruandes, et riik ei kogu eri sektorite majandusliku tähtsuse kohta süsteemselt info ning seeläbi puudub teave, kuidas mõjutavad kultuurivaldkondade tegevused tööhõivet, maksulaekumisi, regionaalarengut, riigi mainet ning seda, milline on toetuste mõju eri valdkondade arengule. Riigikontroll leiab, et info puudus olemasoleva olukorra kohta takistab uute kultuuripoliitika põhialuste koostamist.“

Kultuuriminister peab vastama järgmistele küsimustele: miks pole seni kogutud täpset statistika loovisikute arvu kohta Eestis ja millal on plaanis see koguda? Millal võib oodata järgmise loomemajanduse kaardistuse avaldamist ja kas see on seni avaldatutest põhjalikum? Milline on näiteks Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehitamise majanduslik mõju muule kultuurivaldkonnale? Kas Teie hinnangul on Kultuuriministeeriumil olemas piisavalt infot koostamaks uusi kultuuripoliitika põhialuseid?

Riigikontrolli „Kultuuri rahastamise eriaruanne“ on kättesaadav aadressil: http://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Auditiaruanded/tabid/206/Audit/2274/language/et-EE/Default.aspx

Tagasiside