Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed esitasid kaitseminister Jaak Aaviksoole arupärimise, et saada selgitust, millistel põhjustel ei nõudnud ministeerium Vabadussõja võidusamba ehitajatelt kahjutasu.

Keskerakonna fraktsiooni liige Lauri Laasi märkis arupärimist üle andes, et Kaitseministeerium loobus arusaamatutel põhjustel nõudest, millele tal oli õigus. „Minister peab põhjendama, miks ja kelle huvisid täites loobus ministeerium 18 miljonist kroonist,“ sõnas Laasi.

Laasi hinnangul vajavad kontrolli kuuldused, justkui oleks võidusamba rajamise tehingutega seotud Isamaa ja Res Publica Liidu poliitikute erahuvid. Tema sõnul on minister vastutav riigi raha otstarbeka kasutamise eest. „Kuulduste tõele vastamisel tuleb kaitseministril võtta poliitiline vastutus.“

Ajakirjanduses avaldatu annab kinnitust, et Vabadussõja võidusamba rajamisega seotud asjaolude uurimiseks tuleb Riigikogus moodustada uurimiskomisjon.

Täna, 27. jaanuaril ilmus Eesti Päevalehes artikkel, milles ilmneb, et Vabadussõja võidusamba ehitanud Sans Souci ja Kaitseministeeriumi vahelise lepingu kohaselt oleks olnud esimeselt lepingupoolelt võimalik oma kohustuste täitmata jätmise eest välja nõuda 30 protsenti kogu samba maksumusest.

Seoses eeltooduga esitasid Keskerakonna fraktsiooni liikmed kaitseministrile järgnevad küsimused:

Miks loobus Kaitseministeerium samba ehitamisel ebaõnnestunud ettevõttelt kohustuste täitmata jätmise eest lepingust tuleneva nõude esitamisest 18 miljoni krooni ulatuses?
Kes langetas otsuse 18 miljoni kroonisest õigustatud nõudest loobumiseks? Milline poliitik või ametnik konkreetselt võttis vastutuse langetada otsus 18 miljoni kroonisest õigustatud nõudest loobumiseks?
Kes katab riigile tekitatud kahju seoses saamata jäänud 18 miljoni krooniga?

Kuivõrd on tehinguga seotud IRL poliitikud?
Kas kavatsete ministrina seoses 18 miljoni krooni raiskamisega võtta poliitilise vastutuse ja tagasi astuda?

Tagasiside