Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eile oli Riigikogus esimesel lugemisel seaduseelnõu, mis kehtestab loetelu, milliseid loomaliike on lubatud tsirkustes, loomalaatadel, -näitustel ja muudel avalikel üritustel meelelahutuslikul eesmärgil kasutada. Riigikogu liikme Siret Kotka-Repinski sõnul on vaja sellist regulatsiooni, kuna paljud loomapidajad ei suuda tsirkustes ja muudel avalikel üritustel tagada loomade kaitset ja heaolu.

„Uue seaduse kohaselt on loomade kokku toomisega seotud avalikel üritustel luba näidata ainult neid loomaliike, kes on kantud ministeeriumi poolt vastavasse nimekirja,“ märkis Kotka-Repinski, kes lisas, et lubatud loomaliikide nimekirja kuuluvad loomaliigid, kes on üleskasvanud tehistingimustes, kelle käitumisharjumused või eluviis seda ilma looma tervis kahjustamata võimaldavad.

Riigikogulane tuletas meelde, et antud küsimus sai laiemat kõlapinda 2013. aastal, kui Eestis suri tsirkuseelevant Medi. „Ebaloomulik keskkond tekitab loomale tihti terviseprobleeme,“ märkis Kotka-Repinski, kelle sõnul ei suuda näiteks tsirkused pakkuda elevantidele võimalust võtta mudavanne, mis on looma nahale vajalik, või antakse loomadele ebaloomulikke ülesandeid, mis võivad tekitada liigeseprobleeme ja songasid.

Kuigi tsirkuse korraldajad rõhuvad, et tsirkusel on lastele vajalik õppeväärtus, siis Kotka-Repinski hinnangul ei peegelda tsirkuses esinevad loomad kuigi tõeselt seda, millised on loomade käitumismallid, loomulikud elamistingimused või suhtlus inimesega. „Pigem tekitab see inimestes väärarusaamu,“ lisas ta.

Poliitiku sõnul on Euroopas üha enam riike reguleerimas loomade kasutamist tsirkuses. „Austria, Küpros, Kreeka, Malta, Holland ja Sloveenia on praeguseks kõikide metsloomade kasutamise tsirkuses keelanud,“ toonitas Kotka-Repinski, kelle sõnul selline loomade heaolu reguleerimine Euroopa Liidu liikmesriikide enda korraldada.

Lisaks loomade kaitse eesmärgil aitab plaanitav muudatus vähendada ka vahejuhtumite riske nii tsirkuses kui muudel avalikel üritustel, kus inimesed kodustamata loomadega vahetult kokku puutuvad. „Loom, keda peetakse ebasobivates tingimustes, võib muutuda inimestele väga ohtlikuks,“ lisas ta.

Tagasiside