Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel Riigikogu istungil langes menetlusest välja Keskerakonna fraktsiooni algatatud seadusemuudatus, mis võtnuks kohtutelt võimaluse automaatselt tagastada õigusabi taotlused, mis ei ole esitatud eesti keeles. Antud eelnõu oleks täiendanud riigi õigusabi seadust ka selliselt, et kui taotlus või sellele lisatud dokumendid on esitatud muus keeles peale eesti või inglise keele, siis korraldab taotluse menetleja dokumentide tõlkimise.

„Meie ettepanek oleks viinud riigi õigusabi seaduse kooskõlla Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni eesmärkidega ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga. Minu hinnangul on oluline tagada riigi õigusabi kõigile, kes on õigustatud seda saama, olenemata sellest, kas abivajaja on suuteline vastatavat taotlust täitma eesti keeles või mitte. Taolist seisukohta jagab ka Eesti advokatuur ja õiguskantsler, kuid mitte koalitsioonierakonnad. Paraku on probleem täiesti reaalne ning vajab lahendust, mitte lihtsalt tuima ignoreerimist,“ rääkis sotsiaalkomisjoni liige Dmitri Dmitrijev.

Dmitrijev jätkas: „Seaduse kohaselt tuleb riigi õigusabi saamiseks esitada taotlus koos põhjendatud selgitusega, miks abi vajatakse ning kui isiku püsiv elukoht on Eestis, siis tuleb taotlus esitada eesti keeles. Praktikas tähendab see aga seda, et püsivalt Eestis elavad muud keelt kõnelevad isikud peavad õigusabi taotluse eelnevalt tõlkima tasu eest eesti keelde. Alles pärast tõlget tekib isikul võimalus esitada taotlus kohtule. Meie hinnangul on taoline nõue diskrimineeriv ja vajab muutmist.“

„Oleme ettepaneku riigi õigusabi muutmiseks esitanud juba mitu korda ning teeme seda senikaua, kuni meie hinnangul põhiseadust rikkuv seaduspunkt muudetud saab,“ lõpetas keskerakondlane Dmitrijev.

Lisainfo:
Dmitri Dmitrijev
Tel: +372 53 020 940

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel: +372 53 474 246
[email protected]

Tagasiside