Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel, 4. juuni Riigikogu istungil andsid aseesimees Jüri Ratas ja kultuurikomisjoni aseesimees Mailis Reps üle arupärimise Andrus Ansipile, kus soovitakse teavet lasteaiakohtade arvu suurendamise programmi „Igale lapsele lasteaiakoht” koostamise kohta.

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ütles arupärimist üle andes, et püüd hariduse poole on läbi aegade eestlasele omane olnud. „Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla – või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele, kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteaias. Samas on täna selge, et üksnes omavalitsused ei suuda kõigile soovijatele ehitada piisaval arvul uusi lasteaedu,” lisas Ratas.

Ratas tõi välja, et praegune koalitsioon on valitsusliidu programmis aastateks 2007 – 2011 juba oma esimesel lehel lubanud suurendada lasteaiakohtade arvu. „Ootaksime kiireid ja otsustavaid samme, sest muidu tulevad meile ka järgmised sügised ootamatult,” lisas Ratas.

Riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees Mailis Reps ütles arupärimise kohta, et koolieelne kasvatus on olnud meil au sees. „Eestimaa lasteaed on oma tegevuses toetunud ajaloolisele järjepidevusele ja tugevatele traditsioonile. Kõik need 1600-1800 last, kes lasteaias ei käi, saavad ka suure tõenäosusega halvemat ettevalmistust kooliks,” lisas Reps.

Paljudes kohalikes omavalitsustes on viimastel aastatel lasteaiaealiste laste arv tõusnud, lähiajal suureneb nõudlus lasteaiakohtade järele veelgi. Näiteks kinnitas Tallinna Linnavolikogu programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” juba 2006. aasta detsembris. Sellest selgub, et aastatel 2006-2012 on ainuüksi Tallinnas tarvis juurde luua veel üle 4000 koha.

Arupärimist üle andes esitasid Ratas ja Reps hulgaliselt küsimusi, sealhulgas taheti teada, mis riik on ette võtnud tõsise probleemi lahendamiseks.

Kogu suve on väga paljudel noortel peredel suur mure, kuhu panna oma lapsed. Paljude jaoks on puudus lasteaedadest, kuhu oma lapsed hommikul saata. Riik peab oma noori peresid väärtustama ning neid nende raskustes aitama.

Tagasiside