Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed esitasid arupärimise regionaalminister Siim Valmar Kiislerile, et saada selgitust MTÜ Eesti Koduomanike Liidule eraldatud poole miljoni krooni kasutamise kohta. Lisaks peab minister selgitama, milliseid meetmeid on võtnud kasutusele vahendite sihtotstarbelise kasutamise kontrolliks.

2009. aastal on Kodanikuühiskonna Sihtkapital eraldanud 500 000 krooni toetusallkirjade kogumist võimaldavale MTÜ Eesti Koduomanike Liidu projektile „petitsioon.ee“.  „Projektiga seotud veebiaadress registreeriti 7. juulil 2009 MTÜ Eesti Kinnisvaraomanike Tallinna ühenduse nimele, kuid siiani pole veebileht avatud,“ ütles Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Vladimir Velman.

„Kodanikuühiskonna Sihtkapitali eraldatavad vahendid peaksid kaasa aitama Eesti vabaühenduste tegevusvõimekuse suurendamisele, mitte muutuma võimuparteide hämarate tehingute vahendiks,“ sõnas Velman.

Velman meenutas, et Eesti Omanike Keskliidule eraldati riigieelarvest toetus, mille järel tegi mittetulundusühing valimiskampaaniat Isamaa ja Res Publica Liidu poliitikutele.

Velman märkis, et Kodanikuühenduste riikliku toetamise puhul ei ole rahastamisotsuste kriteeriumid selgelt määratletud, millele viitab ka Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali asutas Vabariigi Valitsus ning see on regionaalministri valitsemisalas sihtotstarbelise riigieelarvelise eraldise kasutamiseks.

Keskerakonna fraktsioon esitas regionaalministrile järgmised küsimused:

Milliseid kriteeriume arvesse võttes ja hinnates tehakse rahastamisotsuseid kodanikuühendustele eraldatavate summade osas?

Kuidas kontrollitakse kodanikuühendustele riigieelarvest eraldatud raha kasutamist?

Kas Teie arvates on kodanikuühendustele riigieelarvest eraldatavate summade kasutamine piisavalt läbipaistev? Mida plaanib Vabariigi Valitsus selles osas muuta?

Miks ei ole eelpool nimetatud MTÜ Eesti Koduomanike Liidu projekt siiani tööle hakanud. Milleks on kasutatud projekti elluviimiseks Kodanikuühiskonna Sihtkapitali eelarvest eraldatud 500 000 krooni?

Tagasiside