Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed Evelyn Sepp ja Lauri Laasi esitasid täna arupärimise õiguskantsler Allar Jõksile seoses tema antud hinnanguga Harju maavanema tegevuse kohta.

„Olete avalikkusele teada andnud, et maavanem on eksinud hea halduse tava vastu ning teinud valitsusele ettepaneku tema karistamiseks,” märgivad arupärijad.

Maavanem peaks teostama kohaliku omavalitsuse haldusakti üle järelevalvet (s.o. sekkuma kohaliku omavalitsuse autonoomiasse) avalikes huvides.

Arupärimises küsitakse: „Millist avalikku huvi nägite antud juhul, kui nõudsite maavanemalt järelevalve teostamist Sakala keskuse ehitusloa seaduslikkuse üle?

Kas Teie arvates saanuks kohus arvestades eelmainitut, kui maavanem oleks esitanud taotluse ehitusloa kehtivuse peatamiseks, selle taotluse rahuldada?

Miks ei ole Te Sakala keskuse kaitsel asunud teostama hea halduse tavale vastavuses järelevalvet kogu Vabariigi Valitsuse osas, kuigi Teil on õigus teostada järelevalvet ka omal algatusel?

Miks ei ole Te hea halduse tava kohast järelevalvet teinud Tõnismäe mälestusmärgi teisaldamise osas? Kas Teile ei ole teada inimesi ja kodanikuühendusi, kes on lubanud seda mälestusmärki kaitsta?„

Tagasiside