Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed esitavad täna haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoole arupärimise vajaduspõhise õppetoetuse puuduste kohta. Vajaduspõhise õppetoetuse eraldamisel võetakse aluseks üliõpilase ja tema perekonnaliikmete eelmise kalendriaasta tulu. Keskerakonna fraktsiooni liikme Yana Toomi sõnul ei anna aga taoline süsteem adekvaatset pilti tudengi majanduslikust hetkeolukorrast. „Eelmise aasta tuludeklaratsiooni alusel perekonna sissetuleku arvestamine ei anna aga adekvaatset pilti pere sissetulekust hetkel, mil üliõpilane taotleb vajaduspõhist õppetoetust. Keskfraktsiooni poole on pöördunud mitmed üliõpilased ning nende perekonnad, keda antud probleem teravalt puudutab.“

Toom lisas, et probleeme on uue vajaduspõhise õppetoetusega teisigi: „Näiteks loetakse vajaduspõhise õppetoetuse arvestamisel üliõpilase perekonnaliikmeteks tema vanemaid, alaealisi õdesid, vendi, poolõdesid ja poolvendi, mitte aga tuluallikaid ühiselt kasutavat leibkonda. Paraku on Eestis palju perekondi, kus tegelikult toetab üliõpilast kasuvanem mitte bioloogiline vanem.“

Vajaduspõhise õppetoetuse taotlejate arv on senini jäänud eeldatust väiksemaks ning selle üheks põhjuseks peetakse üliõpilaste ebapiisavat informeeritust. Eelpool väljatoodud põhjustel on vajaduspõhisest õppetoetusest ilma jäänud ligikaudu 3000 üliõpilast.

Antud probleemidega seoses ootab Keskfraktsioon ministrilt vastust muuhulgas järgmistele küsimustele: millised võimalused toetuse saamiseks on tudengil, kelle perekonna majanduslik seis on võrreldes eelmise aasta tuludeklaratsiooni andmetega drastiliselt muutunud? Mida plaanib haridus- ja teadusministeerium vajaduspõhise õppetoetussüsteemi õiglasemaks muutmise eesmärgil ette võtta?

 

Jaan Männik

[email protected]

 

 

Tagasiside