Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna läbis Riigikogus esimese lugemise Keskerakonna fraktsiooni algatatud seaduseelnõu, mis viib Täitemenetluse seadustiku (TMS) kooskõlla Kinnisasja sundvõõrandamise seadusega (KASVS). Eelnõu jõustumisel viiakse kaks omavahel seotud seadust kooskõlla ning välditakse edaspidi segadusi ja venitamist riigile tähtsate objektide ehitamisel.

„TMS sätestab sundvõõrandamismenetluses täitedokumendina ainult maavanema otsuseid ja ei sätesta täitedokumendina majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirju ja linna- või vallavalitsuse korraldusi, mis välistab sundvõõrandamise läbiviimise,“ selgitas õiguskomisjoni liige Peeter Võsa.

„Meie muudatus sätestab kinnisasja sundvõõrandamise menetluses lisaks maavanema otsusele täitedokumendiks ka majandus- ja kommunikatsiooniministri otsused ning valla- või linnavalitsuse otsused. Selline olukord kehtis ka kuni 1. jaanuarini 2006,“ märkis Võsa.

TMS sätestab sundvõõrandamismenetluses täitedokumendina ainult maavanema otsuseid ja ei sätesta täitedokumentidena majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirju ja linna- või vallavalitsuste korraldusi, mis välistab sundvõõrandamise läbiviimise. KASVS kohaselt annab aga sundvõõrandamisel kohtutäituritele korraldusi üldjuhtudel maavanem; riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniminister; kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks valla- või linnavalitsus.
 

Tagasiside